KLF giver råd ved medieforlig

I løbet af 2006 skal der drøftes og indgås nyt medieforlig. KLF Kirke & Medier er klar med forslag til politikerne.Blandt de punkter, som KLF fremhæver, er en mere restriktiv mærkning af tv-programmer, der skal indføres af hensyn til børn og unge for at beskytte dem mod voldsomt indhold.
Af andre forslag kan nævnes, at KLF anbefaler, at der kommer mere brugerindflydelse i form af konkrete dialogfora for både DR og TV2. Ligesom det foreslås, at de regionale tv-stationer får deres egen kanal.
– Tore