Engelsk åndelig vejleder om ’hellighed i vores tid’

Gerard W. Hughes, hvis bog ”Gud i et og alt” netop er udkommet på dansk, medvirker ved en retræte og offentlige møder den 3.-7. maj.

Gerard W. Hughes

– Kirkens og nutidsmenne­skets store problem er den split­tede spiritualitet. Den tapper os for kræfter og bevirker, at vi ikke kan se, hvad Gud gør i os og omkring os. Selv om vi har en grundlæggende længsel efter Gud, distancerer vi os fra ham – og vi distancerer os fra andre mennesker og fra os selv.
Det er meget kort fortalt hovedbudskabet fra den engelske katolske præst Gerard W. Hughes, hvis bog ”Gud i et og alt” netop er udkommet på dansk på Forlaget Boedal.
Forfatteren, der er bosat i Birmingham, er en erfaren åndelig vejleder, og han er stærkt engageret i kirkens enhed og sammenhængen mellem spiritualitet og social retfærdighed. Han har udgivet en række bøger, som er oversat til flere sprog.
Gerard W. Hughes besøger Danmark den 3.-7. maj, hvor han medvirker ved offentlige møder i Århus og København og desuden leder en retræte hos Sankt Joseph Søstrene i Kokkedal.
Den 3. maj er der offentligt møde i Helligaandshuset, Valkendorfsgade 23 i Køben­havn. Dagen efter er der workshop i Århus pinsekirke på Viborgvej.
Og besøget slutter så med retræte hos Sankt Joseph Søstrene i Kokkedal. (Der er dog lukket for tilmelding).
Et af Hughes’ hovedanliggender er betoningen af, at Gud er tilværelsens inderste kerne, og at han gennemtrænger alt.
Alligevel forsøger vi ofte at begrænse Gud til det religiøse område og sørger for, at han ikke blander sig i vores hverdagsliv.
Ved møderne vil han blandt andet komme ind på spørgsmål som: Kan Gud virkelig være i alle ting? Hvordan kan Gud være i konflikter og forskelle? Hvad er hellighed i vores tid?
– Tore