Valdemarsdag: Da Dannebrog faldt ned

Torsdag 15. juni er det 787 år siden, at Dannebrog faldt ned fra himlen og skænkede de danske korsriddere mod og sejr.Natten er lummer og ulidelig fugtig. I dagevis har vinden blæst ind fra de russiske stepper og afkræftet både mænd og heste. Et skrig flænger natten og efterfølges af tumult og råben over hele den kongelige lejr – esterne angriber!

Slaget ved Lyndanaisse i 1219, malet af C. A. Lorentzen. En naturlig forklaring på, at Dannebrog faldt ned fra himlen, kan være, at det var de kristne malteserridderes flag, som fløj med vinden

Sådan kunne optakten til en af de mest sagnomspundne slag i danmarkshistorien være forløbet. Med det natlige angreb på den danske korstogslejr i sommeren 1219, hvor kong Valdemar Sejr mirakuløst slap med livet, fordi angriberne ved en fejltagelse stormede et andet telt end dét, kongen sov i.
Slaget fortsatte med at bølge frem og tilbage hele den næste dag, og vendepunktet kom, da en blodrød fane med et hvidt kors faldt ned fra himlen.
Det var et tegn, der gav de trængte danske styrker fornyet mod til et udfald, som gav dem sejren.
Herefter overtog Danmark kontrollen med Estland og kristnede befolkningen.

50 års korstog slut

Med sejren fuldførte kong Valdemar, der fik tilnavnet ”Sejr” (1170-1241) den korstogsproces, som hans far, Valdemar I ”Den Store” påbegyndte, da han 50 år tidligere erobrede den lille ø Rügen, hvor han indtog borgen Arkona og ødelagde statuen af den hedenske gud Svantevit.
Valdemar Sejrs Estlandstog har siden givet stof til utallige myter, malerier og bøger. Korstoget var personligt godkendt af Pave Honorius III og tilskyndet af biskop Albert af Riga, der i 1218 bad den danske konge om at gribe ind mod de hedenske estiske folkestammer, erobre dem og kristne dem, hvilket Valdemar gjorde.
Kristningen skete dog ikke på én dag, men over en periode på mange hundrede år.

Solgte Estland
til tyske riddere

Det danske herredømme over Estland kom til at strække sig over 127 år, indtil kong Valdemar IV ”Atterdag” i 1346 solgte landet til Den Tyske Ridderorden for 10.000 sølvmark.
Det gjorde han, fordi Estland på det tidspunkt krævede for mange ressourcer at forsvare, og Valdemar Atterdag havde nok at gøre med at samle resten af Danmark under sig, som på dette tidspunkt var pantsat til en række tyske adelsmænd.
Pengene fra salget af Estland var bl.a. med til at løskøbe Sjælland, der hermed blev forenet med resten af Danmark nogle år senere.

Monumentet i Tallinn

I dag er legenden om Dannebrog, der faldt ned fra himlen, en del af Estlands og Danmarks fælles kulturarv.
I Estlands hovedstad Tallinn kan man besøge mindesmærket på det sted, hvor flaget faldt ned. Og efter kommunismens fald omkring 1990 og de baltiske landes selvstændighed er også kirken blevet synlig og aktiv igen, bl.a. støttet af en række danske venskabsmenigheder, der sikrer, at båndet mellem Danmark og Estland fortsat kan eksistere.
Kirkerne i Estland mangler stort set alt, og bygningerne er mange steder i meget dårlig stand. Men gennem forskellige kirkelige samarbejder, bl.a. ungdomsnetværket ”BIEN”, som dækker hele Østersø-området, er der håb om, at kirkerne i alle de tre baltiske lande går en bedre fremtid i møde.
Efter artikel af
Karsten Fledelius