Bibel-Institut rektor fylder 50 år

Den 5. september runder Dansk Bibel-Instituts rektor, Børge Haahr Andersen, 50 år.Børge Haahr Andersen er uddannet cand.theol. fra Københavns Universitet i 1986 og kom i sin studietid på Dansk Bibel-Institut. Fra 1987-1992 var han ansat som rejsesekretær i Kristeligt Forbund for Studerende og som sognepræst ved Emdrup Kirke fra 1992-2005.
Siden september 2005 har Børge Haahr Andersen beklædt stillingen som rektor for Dansk Bibel-Institut. Ud over rektorgerningen underviser Børge Haahr Andersen på instituttet i Ny Testamente og Praktisk Teologi.
Børge Haahr Andersen har gennem årene haft en række tillidshverv, bl.a. medlem af KFS’s landsledelse 1993-2000, medlem af Evangelisk Luthersk Samråd i Storkøbenhavn fra 2000, medlem af DBI’s styrelse 2004-2005 og medlem af styregruppe for evangelisk-luthersk netværk i Danmark 2005.
Børge Haahr Andersens kald i arbejdet for bibeltro forkyndelse og mission har ud over hans præste- og rektorgerning også givet sig udtryk i rækken af hans udgivelser med bibelske og teologiske temaer. Her kan nævnes: Lukasevangeliet i Dansk Bibelværk for menigheden. Lohse 1996, Lukas-evangeliet I og II. København 2001, Femogtyve tønder land nordvest for Paradis. København 2005, Evangeliet i Livets overgange. Logosmedia 2005.
Børge Haahr Andersen har endvidere forfattet en lang række artikler.
Privat er Børge Haahr Andersen gift med sygeplejerske Mette Haahr Andersen, og sammen har de børnene Lina, Ane, Mads og Mikkel.
I de seneste år har Børge Haahr Andersen sammen med sin kone, Mette Haahr Andersen, arrangeret parkurser inden for Prevention and Relationship Enhancement Program (PREP) – et forebyggende og relationsudviklende program i kommunikation og konfliktløsning.
I den anledning holdes på selve dagen reception fra kl. 15.00-17.00 på Dansk Bibel-Institut.