Sygehus-nej til Indre Mission

Fremover er det bandlyst at agitere politisk og religiøst på sygehusene i Thy og på Mors. Beslutningen er truffet, efter en patient følte sig provokeret af en pjece fra Indre Mission, som lå i en af patienternes spisestuer.
Det vil ikke gå ud over gudstjenesterne på de to sygehuse.
– Vi kan jo ikke blande os i det mundtlige. Det er kun skriftlige pjecer, vi ikke vil have, siger sygehuschef Kurt Nielsen (billedet) til DR, der heller ikke vil afvise missionske præster ved hoveddøren.
– Giver vi tilladelse til Indre Mission, så kan vi ikke sige nej til Scientology. Men når der afholdes folkekirkelige gudstjenester for patienterne, er det, fordi Danmark har en statskirke med en fortrinsstilling, som også gælder på sygehusene.
-nord