Alternativ folkekirkepræst med frikirkeblod

Jette Dahl har haft et hårdt liv med skilsmisse i 1989 og en alvorlig lymfekræftsygdom 1998, som hun i dag er helbredt for, men stadig går til kontrol med.

Jette Dahl.

– Min sygdom har lært mig, hvor skrøbeligt livet er. Men det har givet mig et helt andet bønsliv, som kommer indefra. Jeg var næppe kommet igennem min dødsangst, om ikke bøn til Gud bar igennem. Bøn om styrke til at klare den vej, der måtte blive min, til døden eller livet.
Hun er selvstændig og freelance præst, og betegner sig som et alternativ indenfor Folkekirken med frikirkeblod i årene.
– Jeg nyder at være mig selv uden at skulle passe ind i nogen bås, siger hun.

Højt til loftet

Jette Dahl er født midt i december 1952 i Middelfart som den første i en søskendeflok på 3 piger. Men hun er vokset op på landet i Kvong i Vestjylland ved Varde, hvor hendes far var præst. Hjemmet var et glædesfyldt og kærligt grundtvigsk præstehjem med højt til loftet på alle måder.
Som 14-årig flyttede Jette med familien til Randers-egnen, hvor hendes far blev præst i Ø. Tørslev. Realeksamen og sproglig studenterhue blev taget i Randers.
Som 26-årig blev hun i 1979 færdig som teolog og fik embede i Randlev-Bjerager sogne ved Odder, hvor hun var fra 1979–1992. Dernæst underviste hun et par år i kristendom på Haderslev Seminarium.
I 1994–2004 havde hun embede i Åstrup-Vonsbæk ved Haderslev, men opsagde sin stilling for at hellige sig omsorgen for det indre menneske, sjælen – som åndelig vejleder gennem en terapeutiske og åndelig tilgang.

Åndelig vejleder

I 2002 havde hun studieorlov for at fordybe sig i kristen meditation, åndelig vejledning og sjælesorg, daglig bøn og meditativ bibellæsning. Hun deltog i adskillige retræter i ind- og udland. Sommeren 2003 gik hun en pilgrimsvandring i Sverige med fokus på det meditative og det enkle liv.
I 2004 tog hun et kursusforløb på Dianalund Sjælesorgs Center om åndelig vejledning, og i dag leder hun retræter, pilgrimsvandringer, kursusforløb i spiritualitet og meditativ bibellæsning og har gruppe- og individuelle samtaler og foredragsvirksomhed.

Tænk efter

Hun er fagredaktør og skribent på www.religion.dk. for Kristeligt Dagblad og fast skribent i Jydske Vestkysten under rubrikken ”Tænk efter”.
Jette Dahl er desuden medforfatter til en række bøger om sjælesorg og åndelig vejledning og har deltaget i flere radio og TV-programmer.
Hun arbejder med at holde fokus på det indre rum, hvor Gud har lagt sit frø i hende, gøde om det og leve ud af dette – indefra. Hun siger:
– Uden jeg selv har sjælen med i det jeg gør, kan jeg ikke give andre noget.
Fra 1. marts til og med maj skal hun være sognepræstvikar ved Haderslev Domkirke.
Jette blev gift igen med Jesper Dahl i 1994, og de har Julie på 10 år sammen. Hun har desuden Johanne på 27 år og Jakob på 30 år fra første ægteskab.
Fritiden bruger hun på at vandre dagligt i naturen med sine stave, eller hun kobler fra med en bog i hånden, men næsten altid en åndelig, opbyggelig bog, gerne én af de svenske nulevende åndelige vejledere som W. Stinissen, Nouwen, M. Lönnebo etc.
Hun elsker at se dem, hun elsker, være glade og fulde af liv!
– Det gør mig glad at se Julie på 10 år ride i galop på sin hest og med et stort smil om munden råbe: Dette er livet!
Henrik Nordborg