Tyske og danske turister til gudstjeneste i Søndervig

70 feriegæster var mødt op i søndags, da Søndervig Turistkirke holdt den første gudstjeneste af seks på Beach Bowl i Søndervig. Blandt de fremmødte var omkring 50 tyskere og 20 danskere.

Knud Ipsen talte til de fremmødte turister i Søndervig

Feriegæsterne havde fundet vej til de utraditionelle kirkeomgivelser i restaurantens festlokale på Beach Bowl, hvor man ikke umiddelbart får associationer til en kirke. Her var de med til at synge en fællessalme, der blev vist på storskærm på tysk og dansk. Knud Ipsen fra Randers var inviteret til at tale. Han har i en lang årrække fungeret som præst i mange forskellige kirker, og tema for hans prædiken var at gå i Jesu fodspor.
– Knud Ipsen er en glad kristen, på trods af at han mange gange i livet har oplevet stor smerte og modgang. Hans prædiken var tankevækkende, og man blev mindet om Guds storhed, fortæller Kurt Pihlmann fra Søndervig Turistkirke.
Næste søndag kommer redaktør Poul Kirk fra Odense som gæsteprædikant.
Schwartz