Bør kirke og stat adskilles?

Vil danskerne adskille kirke og stat? Ja, mener bladet Samvirke på baggrund af en undersøgelse blandt 1500 danskere. Nej, mener Københavns Stift, der reagerer imod bladets konklusion.Samvirke skriver nemlig i sit seneste nummer: ”I det hele taget er mange danskere indstillede på at ændre på forholdet mellem kirke og stat. Halvdelen af ikke-medlemmerne og hver femte af medlemmerne siger ifølge undersøgelsen ja til, at folkekirken fremover skal regulere og administrere sig selv og på den måde få et løsere forhold til staten”.
Men det er en meget mistænkelig konklusion, mener Karen Schousboe fra Folkekirkens Infocenter i Københavns Stift:
– Det er en mildest talt besynderlig omgang med undersøgelsens resultater. De to grupperinger – halvdelen af ikke-medlemmerne og hver femte af medlemmerne – udgør nemlig tilsammen ikke mere end knap 25 pct. af den samlede danske befolkning. En renfærdig konklusion ville derfor have været at sige, at undersøgelsens overraskende resultat var, at tre fjerdedele eller 75 pct. af danskerne faktisk er godt tilfredse med forholdene, som de så nogenlunde er.
17 pct. af danskerne er ikke medlem af folkekirken. Halvdelen heraf, nemlig 8,5 pct. mener ifølge undersøgelsen fra analyseinstituttet Zapera, at kirke og stat bør skilles.
Medlemmerne udgør 83pct. Heraf mener en femtedel det samme. Denne andel svarer til 16,6 pct. af danskerne. I alt betyder disse undersøgelsesresultater, at kun 24,7 pct mener, at kirken skal regulere egne forhold.