Erhverv & Iværksættere
Sønderjyder redder liv i Rumænien

Hvert år sender Dansk Balkan Mission i Rødding hele 1000 tons nødhjælp ud af Danmark.Niels Arne Skov fra Brændstrup ved Rødding tørrer sveden af panden. Endnu en lastbil med nødhjælp fra Dansk Balkan Mission er pakket. Og selv om Skov får hjælp af frivillige og arbejdsløse fra kommunen, står han og hustruen Gerda selv for administrationen. Og det giver sved på panden:– Vi pakker og sender en stor lastbil med nødhjælp af sted én gang om måneden, fortæller Niels Arne Skov.
Gerda og Niels Arne Skov er begge pensionister – faktisk har Niels Arne netop rundet de 70 år. Men det får dem ikke til at hvile på laurbærrene.
– Vi har 100 pct. fuldt op af arbejde, siger Niels Arne. Siden han solgte sin foderstofforretning og startede Dansk Balkan Mission i 1992, er det gået stærkt. Foreningen sender sammenlagt 1000 tons nødhjælp ud af landet om året. Alene tøjindsamlingen tæller 8000 sække om måneden.
Det kom også den peruvianske ambassade i Danmark for øre, så derfor henvendte de sig i efteråret om at få sendt en container med nødhjælp af sted til de jordskælvsramte i Peru.

Landsdækkende kontaktnet

I 15 år har Dansk Balkan Mission (DBM) leveret hospitalsudstyr, medicin, tøj og skoleudstyr – fortrinsvis til Rumænien. Organisationen har hovedkontor i Brændstrup syd for Rødding, hvor byens gamle foderstoffabrik fungerer som kontorlokaler og lager for det indsamlede udstyr.
– Vi har ofte fået foræret ting, som lige præcis dækker et tilsvarende behov i Rumænien. For os er der ingen tvivl om, at tingene bliver koordineret ovenfra. Vi er ikke i tvivl om, at Gud har kaldet os til dette arbejde, siger Niels Arne Skov, der er formand for Dansk Balkan Mission.
– Grunden til, at det kan lade sig gøre økonomisk, er, at alle arbejder frivilligt. På den måde kan vi bruge midlerne på det vigtigste – nemlig at få nødhjælpen frem til de trængende, forklarer han.
95 pct. af organisationens arbejde foregår i Rumænien, men de sender også nødhjælp til bl.a. Afrika.

Frivillige en stor ressource

DBM holder til i en nedlagt foderstoffabrik. Her samles og sorteres al nødhjælpen, som er indsamlet over hele Danmark, og det er et stort arbejde:
– Vi må ikke indføre tøj til børn under fire år i henhold til rumænsk lovgivning. Så alt skal pakkes ud, sorteres og pakkes igen, forklarer Niels Arne Skov.
Han lægger desuden vægt på, at det ikke er alt, der kan genbruges. Tingene skal være i orden og brugbare, så i modsætning til manges opfattelse, kan man ikke bruge ødelagte og misbrugte ting.
– Vi sender jo ikke skrammel af sted. Fx møbler, cykler og kørestole skal være i god stand. Modtagerne har ofte ikke tid til eller mulighed for at reparere ødelagte varer, tilføjer den aktive pensionist.
Derfor ryger en del af nødhjælpen også videre til de større sorteringsanlæg, som store nødhjælpsorganisationer som fx Røde Kors benytter.
– Vi har efterhånden et landsdækkende netværk af frivillige personer, som vi bruger til forskellige opgaver. De giver alle sammen deres tid gratis til den gode sag, siger Gerda Skov.

2 mio. sigøjnere

Niels Arne og Gerda Skov har fra starten haft et specielt forhold til Rumænien.
– Vi har lavet radioudsendelser dernede siden 1971 og havde derfor en række kontakter, vi kunne gøre brug af. Og vi har rejst meget dernede og set, hvor stort et behov der er for den livsnødvendige nødhjælp, forklarer Gerda Skov.
Parret oprettede først organisationen for at være berettiget til at søge om at få et par af de gamle danske beredskabshospitaler fra krigstiden. Dem fik de lov at sende af sted til Rumænien, og senere kom også flere projekter til, som gjorde, at de valgte at fortsætte nødhjælpsarbejdet. I dag samarbejder DBM med sin søsterorganisation i Rumænien, som står for den praktiske udførelse af projekter samt fordeling af nødhjælpen.
– Vi er meget taknemmelige for vores medarbejdere i Rumænien. Det er en fordel at samarbejde med lokale, som kender de sociale forhold og behov og derfor kan bruge ressourcerne effektivt, forklarer Gerda Skov.
DBM formidler bl.a. hospitals- og skoleudstyr, medicin, tøj og penge til fødevarer til hjemløse. De seneste to år har der været ekstra fokus på de ca. to mio. sigøjnere, som lever i Rumænien.

Vand gi’r liv

Sigøjnerbefolkningen har længe været ildeset af den øvrige befolkning og regeringen, og de lever derfor isoleret fra det øvrige samfund i faldefærdige landsbyer – ofte uden adgang til rent vand.
– Derfor er børnedødeligheden blandt sigøjnere i dag fire gange så høj som normalt. Vi arbejder i øjeblikket på at skaffe penge til at bygge vandforsyninger til sigøjnerlandsbyerne, og vi har allerede forsynet tre landsbyer med rent vand, fortæller Niels Arne Skov.
– Vi har fået penge til de næste 10 vandprojekter, men vi kan lave mange flere, hvis vi kan få flere penge. Desuden søger vi at finde penge til et stort pilotprojekt med solvarme, fortæller Niels Arne Skov.
Efter at Rumænien er kommet med i EU, er der kommet mere fokus på sigøjnerne fra unionens side, og det har en betydning, når DBM skal samarbejde med landets embedsmænd.
– I løbet af de sidste tre år er der vokset en velvilje frem blandt borgmestre og andre embedsmænd til at hjælpe sigøjnerne. Først og fremmest fordi EU lægger pres på for at få højnet levestandarden blandt dem, forklarer Gerda Skov. Det har bl.a. gjort, at nogle af landsbyerne er blevet koblet på de større byers vandværker. Her står DBM for projekteringen og betaler desuden for nedlægning af rør ud til landsbyerne.

Udgiver kristen litteratur

Udover at indsamle nødhjælp har DBM et missionsarbejde i gang. De har bl.a. fået oversat og udgivet flere kristne bøger og hæfter på rumænsk.
– Den anden side af vores arbejde er at bringe Guds budskab til rumænerne. Det har vi følt os kaldet til, siden vi begyndte at lave radio i 70’erne. Vi deler derfor ofte andagtshæfter ud sammen med nødhjælpen, forklarer Gerda Skov.
De har bl.a. trykt og uddelt 150.000 små kristne hæfter og arbejder lige nu på at få udgivet en opsamling af Martin Luthers væsentligste værker på rumænsk.