Ægte dialog skaber fred

Colin Chapman har undervist muslimer i kristendom. Nu lærer han kristne at snakke med muslimer.Det er en stor kapacitet, Tværkulturelt Center har inviteret til sin multietniske forårskonference i København d. 11.-12. april.

Colin Chapman

Hvordan føres en dialog, der flytter noget? Ved at være tro mod det, man tror på – tro det bedste om sin modpart – og finde et fælles grundlag.
Det kendetegner i hvert fald Colin Chapman, der efter ca. 20 år i Mellemøsten har samlet sig stor praktisk viden om islam – og strakt sig umådeligt langt for at indgå sand dialog. Han var han bl.a. lektor i islamiske studier på Near East School of Theology i Beirut, hvor kristne og muslimer bliver undervist side om side. Formålet er, at eleverne skal opdage, hvor meget islam og kristendom har til fælles og bruge det som udgangspunkt.
– Det er nemlig både bedre teologi og bedre psykologi at starte på “fælles grund”, siger Colin Chapman.
For ham skyldes spændingerne mellem muslimer, jøder og kristne, specielt i Mellemøsten, en stigende religiøs fundamentalisme på alle fronter. Han mener, at man for at opnå en dialog mellem parterne, må se bort fra særstandpunkter og kulturelle udtryk og mødes om de ting, som er fælles i religionerne.
– Near East School of Theology er en evangelisk uddannelse. Men vi har også muslimske elever. Hver studiestart begynder med, at eleverne får lov til at præsentere deres tro. Og da opdager vi, at vi har meget mere til fælles med muslimer end med verdslige mennesker. Gud har kaldet os til at stifte fred, være fortolkere og brobyggere, siger han.
At han samtidig ikke går på kompromis med kristendommen, viser hans lille folder ”Hvad tror kristne og muslimer?”, der også markerer de afgørende forskelle: At kristne tror, at Jesus er Guds Søn og døde på korset for vor synd.
Colin Chapman voksede op i Indien og blev efter sin teologiske uddannelse som anglikansk præst sendt ud som missionær til Egypten, hvor han arbejdede i fem år. Senere blev det til otte år i et kristent studenterarbejde i Libanon. Han vendte hjem til England i 2003 efter 20 år i Mellemøsten.
I dag rejser han rundt med foredrag og debataftener om de troendes ansvar i mødet mellem religionerne.
– Helt sikkert er det, at både hjerte og sind må mødes i de muslimsk-kristne relationer. Spørgsmålet er nemlig ikke, om vi tror, men hvordan vi tror, siger han.
Han har skrevet en række skelsættende bøger, bl.a. ”Islamic Terrorism: Is There A Christian Response?” fra 2005.
Tværkulturelt Centers multietniske forårskonference holdes i Fredens Kirke i København.
Simon Nathanael
og Svend Løbner