15.000 gik på gaden for Jesus i Stockholm

Stockholms indre by rungede af taler om Jesus, bøn og lovsang, da 15.000 deltog i den største økumeniske samling af sin art i Sverige.Lørdag den 3. maj gik 15000 svenskere på gaden i Stockholm for at bekende den fælles tro på Jesus Kristus.Der var glæde og jubel, da cirka 15.000 kristne fra forskellige kirker og samfund samledes til Jesusmanifestationen i Stockhom den 3. maj. Apeller, vidnesbyrd om Jesus, bøn og lovsang gav genlyd i den gamle bydel og på forskellige pladser i Sveriges hovedstad for senere at kulminere i Kungsträdgården.

Største nogensinde

– Det her var en fest på græsrodsniveau. Det er født indefra, sagde pinselederen Sten-Gunnar Hedin efter storsamlingen i Kunsträdgården.
Den betegnes som den største økumeniske samling i Sverige nogensinde.
De lutherske biskopper var indbudt, men de var optaget af bispevielsen i Uppsala med internationale gæster. Selv om der var sammenfald med andre store kristne arrangementer om lørdagen, var tilslutningen omkring Jesusmanifestationen større, end arrangørerne turde håbe på. Og at det stik imod vejrudsigten var sommervejr, løftede stemningen yderligere – alt foregik jo under åben himmel.
Busser fra alle mulige steder og et særtog med næsten 600 passager fra Linkøbing kom til den farverige folkefest, som syntes at fylde hele Stockholm.

Indvandrere er
en gave fra Gud

Det mest markante var et stort opbud af forskellige nationaliteter. Indvandrerkirkerne som Den Syrisk-Ortodokse Kirke, Den Polske Katolske Mission, den eritreiske gruppe fra kirken Filadelfia og Rinkeby Internationale Forsamling for blot at nævne nogle af dem, der viste, hvordan den kristne familie i Sverige har ændret sig de seneste år.
– Indvandrerne er en gave fra Gud til os. Vi kan lære så meget af hinanden, siger Hans Weichbrodt, som er præst i Svenska Kyrkan og leder af Oasebevægelsen i Sverige.
Ifølge Weichbrodt var det på tide, at de kristne gjorde noget sammen ”for at verden skal tro”.
– Det var himmelsk på en undergrundsstation, hvor en gruppe afrikanere dansede og sang til Guds ære, siger Weichbrodt entusiastisk.

Enhed skaber tryghed

Initiativtagerne med den pensionerede pinsepræst Stanley Sjöberg i spidsen mener, at der var repræsentanter med fra alle kirker i Sverige. For nu er det tid at samarbejde for at modarbejde sekulariseringen og for at proklamere Jesus Kristus.
– Vi har brug for at mødes og se hinanden. Ofte er vi så opdelte i forskellige kristne grupper. Her mødes man og opdager, at vi ikke er så ensomme, men vi er mange, som tror på Jesus. Det giver samhørighed og skaber tryghed, siger præsten Peter Artman fra Herrljunga.

Peger på det centrale

Der var deltagere fra mange forskellige svenske kirkesamfund.

Ideen med Jesumanifestationen var ikke at demonstrere eller protestere, men blot helt enkelt pege på det, som er det centrale. – Jesusmanifestationen er økumenisk i ordets allerbedste betydning, skriver avisen Dagens chefredaktør Elisabeth Sandlund, som var med i planlægningen.
– Den samler kristne fra alle kendte samfund og med forskellige teologiske udgangspunker, forskellige måder at fejre gudstjenester på, varierende opfattelser i mange og ikke kun uvigtige spørgsmål. Men ét har vi alle fælles. Vi vil vise, at Jesus Kristus er frelser og herre, ikke bare i historien, men her og nu i Stockholm 2008.

Dronningen værner
om den kristne arv

Samlingen i hovedstaden fik også en hilsen fra Dronning Silvia. Hun mindede om det fælles værdigrundlag, som den kristne tro giver til Sveriges kristne, uansest tilhørsforhold.
– Vi skal sammen forvalte de værdier, vi har fået gennem vores kristne tro, men også skabe forståelse og fællesskab med mennesker af forskellig tro. Jeg håber, at jeres samling i dag vil inspirere til et voksende fællesskab mellem de forskellige kirker i vores land og endog bidrage til nære kontakter og øget forståelse mellem alle mennekser.
Jesusmanifestationen sluttede med trosbekendelse og fællesbøn. På scenen blev der bygget et alter med sten fra forskellige dele af Sverige. Det skal senere stilles permanent op på Erstabjerget i Stockholm.


Artiklen fortsætter efter annoncen: