Ekstra Bladets anklager grundløse

Café Hangout i Fredericia anklages af Ekstra Bladet for at bruge offentlige støttekroner til forkyndelse. Men caféen lejes blot ud til Apostolsk Kirke, forklarer café-leder.Tidligere integrationsminister Rikke Hvilshøj kaldte Café Hang Out i Fredericia for ”et super projekt”. Nu anklages integrationscafeen af Ekstra Bladet for at misbruge 5 mio. offentlige støttekroner til mission for Apostolsk Kirke.

– Vi holder integration og mission adskilt, oplyser caféens daglige leder Peder Tind.

Men det har intet på sig, svarer cafeens daglige leder Peder Tind:
– Selvom de fleste af medarbejderne er tilknyttede Apostolsk Kirke i Fredericia, er vi særdeles opmærksomme på hele tiden på at holde de to ting adskilt. Kirkelige aktiviteter i Hang
Outs lokaler foregår ikke i Hang Outs åbningstider og i Hang Outs navn.
Han forklarer, at Apostolsk Kirkes møder holdes udenfor Hang Outs åbningstid. Hang out udlejes også på samme måde til Dansk Flygtningehjælp.
– Vi har indskærpet over for vores medarbejdere, at arbejdet i Hang Out er et integrationsarbejde, og at der derfor på ingen måde må missioneres i det regi, pointerer han.
Ekstra Bladet synes også det er suspekt, at medarbejderne både er aktive i Hang Out og i Apostolsk Kirke, og at de snakker kristendom med integrationscafeens brugere:
– Caféen drives i høj grad af de frivillige, der alle er motiverede af deres egne kristne værdier om næstekærlighed, svarer Peder Tind. – Og på brugeres foranledning kan der endvidere foregå der en kultur- og religionsdialog, hvilket er en helt selvfølgelig del af et integrationsarbejde
Caé Hang Out lejer sig ind i en ejendom, der ejes af Peder Tind og andre fra Apostolsk Kirke, der i 2005 lod huslejen stige til over det dobbelte. Det fremstilles af Ekstra Bladet som suspekt.
Peder Tind fortæller åbent at Hang Out betaler 170.000 kroner i husleje for lokalerne i det centrale Fredericia. Prisen er inklusiv forbrug:
– Det er under markedsprisen, forklarer Peder Tind. – Den i Ekstra Bladet omtalte huslejestigning skyldes alene en fordobling af antallet af kvadratmeter.
/sl