Konference om etik i forskningen

Værdipolitisk Netværk diskuterer det etiske i at skabe levende fostre for at bruge deres celler til at reparere alvorlige sygdomme.Lørdag den 4. oktober arrangeres en konference på universitetet i Århus om etiske dilemmaer ved forskning i stamceller og forplantningsteknologi.

Blandt oplægsholderne er professor Peter Øhrstrøm.

Konferencen foregår i Studenternes Hus på Århus Universitet fra kl. 10.
Værdipolitisk Netværk (VPN) har arrangeret konferencen. Netværket har medlemmer fra forskellige partier.
Værdipolitisk Netværk ønsker specielt at udforske og drøfte, hvordan de kristne værdier kan berige samfundet og det politiske liv i dag.
Formiddagen er åben for alle, mens eftermiddagen kun er for medlemmer.
Det første oplæg kommer adjungeret professor Claus Yding Andersen, Århus, med. Det hedder: ”Stamcelleforskning og forplantningsteknologi – muligheder og etiske problemstillinger”.
Efter en pause fortsætter professor Peter Øhrstrøm, Ålborg, med sit oplæg om samme emne. Han er medlem af Etisk Råd og Værdipolitisk Netværk.
Efter en debat og frokostpause handler resten af dagen om, hvordan der kan arbejdes med netværksgrupper på forskellige områder i Værdipolitisk Netværk.
Dagen slutter kl. 15.45.
Medlemmer af netværket kan deltage for 150 kr., mens ikke-medlemmer må betale 200 kr. for konferencen inkl. forplejning.
Tilmelding sker til netværkets koordinator, Christian Bjerre på byrcb@herning.dk.
VPN danner netværksgrupper, arrangerer møder/konferencer, deltager i den offentlige debat og udsender nyhedsbrev per email.
Se nærmere om VPN på www.vaerdipolitik.net”
Henri.