Anders sætter skub i tingene

Han er kendt som den, der sætter skub i tingene. Først den nystartede Århus Valgmenighed i 1997. Derefter som rektor for SALT i 2005. Så blev han konsulent for European Chuch Planters Network i 2007. Og nu er han pr. 1.oktober indsat som ledende præst på halv tid i menigheden Storsalen i Oslo.
Storsalen er en storbymenighed under det norske Indre Mission. Menigheden har 1600 medlemmer og et vidtforgrenet arbejde i Norges hovedstad.

Skal lede i mission

Anders Michael Hansen er 43 år og blev teologisk kandidat fra Århus Universitet i 1996 med fokus på ”missionsteologiske studier” samt ”studier i menigheds- og embedssynets udvikling i den paulinske tradition”. Han har tillige gennemført reforma-tionsstudier på Menighedsfakultetet i Århus.
Anders Michael Hansen er ansat i Storsalen på halv tid i foreløbig et år. Her skal han lede menigheden ind i en ny strategi som ”missionalt fællesskab”. Det skal fortrinsvis ske gennem at styrke små og mellemstore grupper i menigheden.
– Han er visionær, energisk, inspirerende og engageret. Han vil være en vitaminindsprøjtning, siger Storsalens styreformand Trine Grønborg Christenesen til avisen DagenMagazinet.

Problemknuser

Sammen med ledergruppen skal Anders Michael Hansen være ansvarlig for menighedens planlægning og strategi. Han skal have særligt fokus på udvikling af forkyndere og forkyndelse.
Ingen af opgaverne er fremmede for Anders Michael Hansen.
– Jeg er som type innovativ og strategisk problemknuser, siger han om sig selv.
Han har praktisk erfaring i menighedsudvikling fra sin pionerende indsats i Århus Valgmenighed, hvor han afløste stifter Peder Poulsen i 1997. De næste otte år voksede menigheden fra 50 til 350, og nu har kirken rundet de 500 medlemmer.
Undervisningserfaring har han bl.a. fra sine år på SALT – Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi – en fælles uddannelse for frikirker, Dansk Oase og et par svenske højskoler.

Ikke kopiere
andres succes

I februar 2007 blev han så ansat som konsulent for European Church Planting Network under ledelse af præsten Mike Breen, der er kendt for undervisningskonceptet Life Shapes og fra flere Danmarksbesøg.
Men Storsalen i Oslo skal ikke regne med at få færdigsyede kirkekoncepter trukket ned over hovedet. Heller ikke selv om Anders Michael gerne henter inspiration udefra og i flere omgange har besøgt de amerikanske megakirker: Saddleback Community Church, Willow Creek Community Church og Community Church of Joy.
– Det er vigtigt at lade sig inspirere af, hvordan andre gør. Men der kommer i længden sjældent noget godt ud af at tage et færdigt koncept fra én eller anden kirke til sig, siger Anders Michael Hansen.
Svend Løbner