Dansker formand for international hjælpeorganisation

Torben Madsen fra Brande er valgt til formand for IAS International Association, der formelt binder International Aid Services (IAS’s) kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og USA sammen.

Torben Madsen

I Danmark fungerer IAS som paraplyorganisation for pinsekirkernes hjælpearbejde med base i Blåhøj ved Brande.
IAS startede i Sverige i 1989 og arbejder bl.a. med vandprojekter, sundhed og uddannelse i Østeuropa, Afrika og Sydamerika.
Beslutningen om at sammentømre organisationen blev taget på IAS’s partnerskabsmøde i Kristianssand i Norge midt i september. Her deltog 24 repræsentanter.
Hvad betyder den ny struktur i praksis?
– Den betyder, at vi nu deler ansvaret for at udvikle organisationens arbejde og risikoen, hvis noget skulle gå galt, forklarer Torben Madsen.

Samler kræfterne

– Før i tiden var meget baseret på “gentleman-agreements”, men nu står en juridisk person bag. Et fælles servicekontor hjælper os at koordinere arbejdet og udnytte synergieffekter, når vi arbejder i de samme lande.
– Vi har ansat tre personer: en til at udvikle strategier, en til personalepleje og en til at udvikle IAS’s politikker.
Vi er lige nu ved at udvikle en politik, som sikrer, at udviklingshæmmede børn bliver hjulpet i grundskolen. Vi opdaterer også vores politikker for at forhindre korruption.
IAS’s stifter, svenskeren Leif Zetterlund, blev på mødet valgt som organisationens daglige leder.

10 år siden

Der er løbet meget vand i åen, siden Torben Madsen rejste til Kenya som missionær i 1982 sammen med sin hustru Dorrit for at starte bilværksted og børnehave for børnehjemsbørn i byen Eldoret.
Torben er selv opvokset i Tanzania, og parret boede i Kenya fra 1982 til 1984 og fra 1988 til 1992. Herefter blev han forstander for BibelHøjskolen i Brande.
– Jeg fik en indre fornemmelse af, at det igen bar af sted til Afrika. Denne gang for at hjælpe det somaliske folk.
For nøjagtig 10 år siden sagde han sin stilling op og rejste ind i det krigshærgede Somalia for at undersøge landets behov. I hovedstaden Mogadishu kunne han de første par dage ikke komme uden for en dør, fordi det føg med kugler mellem rivaliserende krigsherrer i gaderne. Men så besøgte han bl.a. et hospital:
– En læge trak mig til side og sagde: Hvis du vil gøre noget for somaliere, så hjælp alle de børn, der er traumatiserede på grund af borgerkrigen.
– Hans ord blev ved med at ringe i hovedet på mig, fortæller Torben.

Somaliland er et hjertebarn

Kort efter sendte han for egne midler et tysk missionærpar til Somaliland i Nordsomalia for at undersøge behovene. I løbet af et halvt år opdagede de 500 handicappede og traumatiserede børn, og IAS startede en specialskole med 200 elever i 2001.
– Det var udfordrende! I Danmark er der som regel tre-fem pædagoger i en klasse med 10 børn. Her var der kun 12 lærere til 200 børn, som løb rundt og kradsede, bed og slog!
Flere end 500 børn har nu modtaget specialundervisning og fysisk og psykisk genoptræning på Hargeisa School for Special Needs. Hver tiende har derefter kunnet overføres til almindelige grundskoler.
– Det er fantastisk at se, at det nytter, selvom man begynder i det små, siger Torben.
International Aid Services i Danmark omsætter i dag for over 10 millioner kr. om året – de fleste penge kommer fra Danida og EU. Sammenlagt omsætter IAS International Association 6 millioner dollars (ca. 30 millioner kr.)
Henri Nissen.