Ildsjæl fik pris for fangekor

Lederen af Vridsløselilles fangekor, Louise Adrian, modtog Spil Dansk Dagens Ildsjælspris den 30. oktober. – Sangen holder mig fra kriminalitet, siger fange.Ildsjælsprisen gives til en person, som har arbejdet engageret og uselvisk for det danske musikliv og dansk musik.
Spil Dansk Dagen modtog i alt 35 indstillinger til årets Ildsjælspris, hvoraf de 23 var på komponisten Louise Adrian. Dommerpanelet udtaler:
– Louise Adrian har bevist, at musik er en kraft, der kan ændre folks liv – det er en fantastisk bedrift.
En indsat skriver i sin indstilling:
– Hun ene og alene fraholder mig ved sin brænden for fangekoret fra at begå ny kriminalitet, og det er ikke lykkedes Direktoratet for Kriminalforsorgen i otte år.
Fangekoret har sunget i 11 år ved de ugentlige gudstjenester i fængslet.
Louise Adrain modtog en pris på 10.000 kr.
sl