Bøn forvandler og tiltrækker

Gå ind i dit lønkammer og bed! Og led derefter din menighed i positiv og konkret bøn.

Kurt Christensen

Det er det bedste råd, Kurt Christensen fra Nexø på Bornholm kan give sine præstekolleger.
– Bøn forvandler den, der beder, og skaber derefter en tiltrækkende atmosfære i kirken, siger han.
Og han ved, hvad han snakker om. Det er over 50 år siden Kurt Christensen startede som pinseprædikant. Og manden med det rolige gemyt har været med til en helt del skelsættende begivenheder, fremgår det af biografien Talsmanden, som netop er udkommet på Due Forlag.

Brød DR’s monopol

Først var han som præst for landets største frikirke, Tabor i København, med til at åbne den danske pinsevækkelse for den karismatiske fornyelse i starten af 1970’erne. Dernæst var han i 1987 med til at bryde Danmarks Radios monopol da de to pinsekirker Tabor og Elim sammen gik i æteren med Københavns Kristne Radio & TV (KKR-TV). Og sidst, men bestemt ikke mindst, blev tre års præstegerning på Færøerne i 1990’erne startskuddet til at mobilisere danske kirker til øget bøn. I dag rejser han stadig hver uge rundt i landet og inspirerer til bøn.
– Bøn baner vej for vækst. Det er i bønnen kampen ligger, siger han. Derfor kan jeg ikke andet end at råde præster til at prioritere den personlige bøn og være til stede på menighedens bønnemøder. Det er ekstra nødvendigt i dag, hvor vi nemt involveres i alle mulige aktiviteter.

Bøn forvandler og motiverer

Hvad sker der, når vi beder?
– Vi bliver forvandlet af Guds nærvær. Og derved begynder vi, at forvandle tingene omkring os. Vi bliver motiverede til at vinde vores naboer.
– Desuden får vi jo det, vi beder om, tilføjer han med overbevisning.
Erfaring med bøn fik han, da han søgte væk fra den stressede hverdag i København:
– Dengang var lokal-tv helt nyt og mange genkendte os på gaden og kom i kirke for at møde os, husker Kurt Christensen. – Vi arbejde i døgndrift for Gud, men havde ikke tid til at søge ham. Det var helt fjollet. Så jeg råbte til Gud: Jeg vil ud af det her.
– Kort efter kom henvendelsen fra en kirke på Færøerne. Og her følte jeg Gud sagde: Jeg vil lære dig at bede, så du får bønnesvar.
Som sagt så gjort. Hele den færøske menighed blev involveret i bøn, og her erfarede Kurt Christensen en anden vigtig frugt af bønnen:
– Bøn bevirker, at atmosfæren forandres. Og det kan folk mærke. Derfor strømmer de til en bedende menighed. Det er ikke til at forklare…

Samhørighed uden sidestykke

Og netop atmosfære kendetegnede den karismatiske fornyelse i 1970’erne, hvor han sammen med navnkundige Alfred Lorenzen åbnede de ellers isolerede pinsekirker for lutherske og katolske kristne:
– Jeg glemmer aldrig, da vi mødtes i den katolske bispegård midt om natten for at bede for hinanden. Vi oplevede en samhørighed uden sidestykke. Det første til store stævner, der gav genlyd i hele kirkelivet. Det var epokegørende – selv om vi drømte om, at det skulle blive til en større landsdækkende vækkelse.
Ikke desto mindre skabte fornyelsen en større enhed mellem kristne og en større længsel efter at komme ud med det kristne budskab.
Og Kurt Christensen var ud over KKR-TV bl.a. med til at plante en kirke i Paris og har i mange år været mentor for missionsarbejde i Østeuropa, Thailand og Afrika.
Når du nu ser tilbage, hvad har været dit vigtigste bidrag til dansk kirkeliv?
– Sådan tænker jeg ikke. For mig er det hverdagen, den daglige vandring en dag af gangen med Helligånden, der er vigtig. Derfor kalder jeg også min bog for Talsmanden. Det har helt siden jeg var ung været vigtigt at stole helt og fuldt på Helligånden.
Svend Løbner