Europæerne er en uddøende race

Abort er den hyppigste dødsårsag i Europa.
Befolkningen skrumper ind, viser ny undersøgelse.- Vi mangler hænder! Det har den danske statsminister sagt ved flere lejligheder. Og det er et generelt vilkår i Europa i dag. Virksomhederne mangler arbejdskraft og den offentlige sektor ligeså.

Europa bliver affolket, bl.a. på grund af abort, mener lektor cand. mag. Torben Riis på baggrund af en storstilet europæisk undersøgelse.

Det viser en rapport, som det uafhængige ”Institute for Family Policies” (IPF) for nylig forelagde Europaparlamentet. Torben Riis fra foreningen Respekt for Menneskeliv har taget rapporten i øjesyn og konkluderer:

Demografisk vinter

– Den europæiske befolkning bevæger sig mod ”en demografisk vinter”. Europa bliver langsomt, men sikkert affolket.
Hvis udviklingen fortsætter, vil kontinentets nuværende 500 mio. indbyggere blive reduceret til 444 mio. i 2025. Hver femte indbygger vil være ældre over 65 år. I 1980 var der 57 millioner ældre over 65. I 2007 var tallet 80 millioner.
Udviklingen skyldes bl.a. fri abort, som bevirker, at der fødes langt færre børn i Europa.
I 2007 blev der født næsten 1 million færre børn end i 1982 – det er et fald på 15 pct. I perioden 1990-95 oplevede man et dramatisk fald på næsten 700.000 i antallet af fødsler, mens tallet de seneste 12 år har ligget nogenlunde stabilt.
– Fødselsraten for Europa er i øjeblikket 1,56 pr. par, dvs. langt fra de 2,1, der skal til for at bevare et stabilt befolkningstal, siger Torben Riis, der i øvrigt er lektor cand. mag.

Sneboldeffekt

Kan udviklingen vendes?
– Muligvis, men det bliver et langt sejt træk. Vi oplever nemlig en slags sneboldeffekt, hvor udviklingen konstant accelererer. Når alle par ikke får mindst to børn, bliver der nødvendigvis færre individer i næste generation. Hvis befolkningstallet ikke skal falde, er denne generation nødt til at føde flere børn for at kompensere for deres forældres ”forsømmelser”. Derfor er det i praksis svært at ”knække kurven”, siger Torben Riis.
Rapporten fra ”Institute for Family Policies” (IPF) er udarbejdet af et team af eksperter inden for demografi, psykologi og medicin. Den beskriver udviklingen inden for befolkningstilvækst, ægteskaber og skilsmisser, fødselsrater og familiepolitik.

Abort er hyppigste dødsårsag

Og netop familiepolitikken bør tages kraftigt op til revision, mener Torben Riis. Politikerne bør gøre noget ved den fri abort.
– I 2006 blev 18,5 pct. af alle graviditeter afsluttet med abort. Det gør abort til den hyppigst forekommende dødsårsag i Europa, siger han.
I Danmark udføres ca. 15.000 provokerede aborter om året. For alle 27 EU-lande er tallet 1.167.775 – 3200 pr. dag – 133 hver af døgnets 24 timer. Seks lande – Frankrig, Storbritannien, Rumænien, Italien, Tyskland og Spanien – tegner sig for 77 pct. af alle abortindgreb.
Rapporten slutter med en anbefaling til de europæiske politikere og påviser en direkte sammenhæng mellem familieydelser og fødselstal.

Læs Torben Riis’ rapport i Nyhedsbrevet Søndag Morgen, www.sondagmorgen.dk.