Abortmodstand vokser

Flere medlemmer i Retten til Liv. Oplysning ændrer holdninger hos unge.Der kom 130 nye medlemmer af pro-liv-bevægelsen Retten til Liv i 2008. Mange af dem er unge.

Ellen Højlund Nielsen

Det kom frem ved lørdagens årsmøde for foreningen Retten til Liv:
– Med et skøn vil jeg tro, at to ud af tre af disse er ganske unge mennesker. Det lover godt for fremtiden, udtalte landssekretær Ellen Højlund Nielsen i sin årsberetning, der også kunne fortælle om foredrag på efterskoler og inspiration til de unges projektopgaver.
Hun læste en mail op om virkningen:
– Vi fik skrevet en god opgave, som vi fik karakteren 12 for, fortæller et hold elever. – Det bedste var, at vi fik rykket holdninger i klassen. Vi startede fremlæggelsen med at spørge, hvor mange der var imod abort. Der var kun 1 pige (ud over os selv). Da vi var færdige, stillede vi spørgsmålet igen, og alle 11 piger + 2 drenge var imod abort.
– Det viser jo, at der skal mere oplysning til. Vi var rigtig glade for resultatet, sagde de unge.

Sløjfer samvittigheden

Men politikere og meningsdannere ser ud til at være af anden opfattelse, fremholdt Ellen Højlund Nielsen. Præsident Obamas liberale forslag om at ophæve en ”samvittighedsregel”, der tillader læger og sygeplejersker at nægte medvirken ved abort, kan som så meget andet hurtigt smitte af på Danmark.:
– I al fald har der også allerede været røster fremme herhjemme om, at samme samvittighedsregel – som i øvrigt blev indskrevet i 1989 med en ny sundhedslov – burde afskaffes.
– Det skal både her og i USA ses i lyset af oprustningen fra det hold af forskere, politikere og menigmænd, som kæmper for at luge alle spor af religiøse værdier ud af det offentlige rum, sagde landssekretæren.
Og det er betænkeligt, for hvis der ingen værdier er, så bliver alting værdiløst:
– Hvis det synspunkt, at provokeret abort er at slå et lille menneske ihjel, ikke længere har hjemstedsret i det offentlige system, så er der sket et alvorligt skred i forståelsen af individets og af mindretallets rettigheder i et demokratisk samfund.

Organiseret modspil

Derfor er der brug for græsrodsbevægelser som Retten til Liv, fastslog hun:
– Der er ganske enkelt brug for et organiseret modspil til de kræfter, der vil dehumanisere, der vil dræne vores samfund for værdier, der beskytter menneskelivet på alle plan.
Foruden Retten til Liv arbejder foreningerne Respekt for Menneskeliv og Hjerte for Liv for at afskaffe abort. Det eneste politiske parti, det går imod abort i Danmark, er Kristendemokraterne.