Service og ressourcer i Apostolsk Kirke

Går fra at være centralstyret til tjenesteorienteret. Proces afsluttes lørdag.120 præster og ledere fra Apostolsk Kirke til en såkaldt Nationalrådssamling lørdag den 25. april i Vejle.

Jacob Viftrup

Et tjenesteteam skal de næste to år varetage ledelsen på det tjenestemæssige område for de 33 frikirker i netværket.
Samlingen bliver afslutningen på et år med implementering af en mere decentral ledelsesstruktur i Apostolsk Kirke.
– Vi kan glæde os over rigtig mange gode ting som resultat af det tilvalg af hinanden, vi gjorde sidste år, fortæller leder af implementeringsteamet, Jacob Viftrup.
– Kursen er lagt for fremtidens apostolske kirke, og i den nye struktur er den lokale menighed sat i centrum. En del af den nye struktur er supervisor-funktionen, hvor den lokale kirke knyttes i relation, tillid og ansvarlighed til de andre kirker i netværket via supervisor-relationen og to årlige tjenestesamlinger, siger Jacob Viftrup.
– Der er desuden nedsat et kompetent serviceteam, som tager vare på den administrative del af netværket, vi har ansat en dygtig kommunikations-medarbejder for at skabe åbenhed og god kommunikation i netværket, og vi har søsat et stævneteam, som tilføjer ny vitalitet til vores sommerstævne.
/sl