Flere penge til kirkelig udvikling

Interesserede kan nu søge en pulje på 1,3 mio. kr. fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond.Der vil også fremover være penge til udvikling i Folkekirken. Det fastslår Kirkeministeriet, som nu har gjort Den Folkekirkelige Udviklingsfond permanent.

Der er behov for en fond, som kan støtte udviklingsprojekter i Folkekirken, siger kirkeminister Birthe Rønn Hornbech.

Fonden vil i en forsøgsperiode på tre år uddele 4 millioner kroner til en række meget forskellige udviklingsprojekter i folkekirkeligt regi, både lokalt og på landsplan.
– Erfaringerne fra udviklingsfondens første tre år er blevet evalueret. Evalueringen viser, at der er behov for en fond, som kan støtte udviklingsprojekter i Folkekirken, og at det er relevant at fokusere på udvikling af folkekirkens arv og virke, blandt andet i forhold til kirkemusik og salmer. Jeg er derfor glad for, at der har været tilslutning fra blandt andre budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden til at videreføre udviklingsfonden, siger kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V).

Mest sang og musik

Der var ikke fra begyndelsen favoriseret et bestemt område inden for folkekirkens virke, men sang og musik har efterhånden fyldt meget i tildelingerne, og nu er det nævnt direkte i formålsformuleringen, som lyder: ”Den Folkekirkelige Udviklingsfond yder økonomisk støtte til initiativer til udvikling af folkekirkens arv og virke, herunder udvikling af folkekirkens musik og salmer.”
Hvert år vil Kirkeministeriet udpege et eller flere indsatsområder, som især vil komme i betragtning. For 2010 er det udbredelse af kendskabet til den kirkemusikalske arv og salmetraditionen og anvendelse af musik og kor i gudstjenesten. Hvert år er der afsat 1,3 millioner kroner, og ansøgningsfristen for 2010 er den 15. februar 2010.