Nyt ritual ved organdonation

Ritualet er værdineutralt, men understreger at mennesket er mere end en ”organsamling”.Et nyt ritual til brug ved organdonation er i denne måned blevet vedtaget af folkekirkens biskopper.Håbet er, at ritualet kan være en hjælp for de pårørende, der skal tage afsked med en ven eller et familiemedlem, inden organerne tages ud.
Den situation kan opleves speciel eller ubehagelig, fordi de synlige tegn på døden ikke findes på den hjernedøde, og fordi en maskine holder åndedrættet i gang.
– Et sådant ritual er vigtigt, fordi mennesker i den situation har behov for midt imellem slanger og teknologiske termer at blive mindet om, at den hjernedøde er andet end en organsamling, men et menneske, de har været og fortsat er knyttet til, siger sygehuspræst Henning Nabe-Nielsen til folkekirkenikoebenhavn.dk.

Deler befolkningen

Henning Nabe-Nielsen er sygehuspræst på Rigshospitalet og har været med i den arbejdsgruppe, der har udarbejdet ritualet, som biskopperne nu har godkendt.
Spørgsmålet om organdonation deler befolkningen i to. Derfor har arbejdsgruppen været særligt opmærksomme på, at ritualet hverken må legitimere eller fordømme en bestemt holdning.
Det nye ritual indeholder både bøn, salmesang og oplæsning fra Bibelen.