Her formes: Praktiske præster

Teologistuderende får ingen praktisk erfaring i studiet. Derfor tilbyder Århus Valgmenighed ledertræningsprogrammet KURSEN, hvor teori omsættes til handling.Humøret er højt rundt om den kvadratiske samling af borde, der er dækket med bærbare pc’er, en rød kaffekande og adskillige hvide papkrus fyldt med varm, frisk kaffe.

– Den personlige side er utrolig vigtig, siger Morten Hørning, der her underviser de teologistuderende. Keld Dahlmann sidder bagerst i billedet. Foto: Søren Kjeldgaard, krydslys.dk.

– Hvad talte I om i sidste uge, da Poul var her? begynder Keld Dahlmann undervisningen og samler op fra sidste uge.
Atmosfæren er afslappet, og små grin og vittigheder sniger sig ind mellem spørgsmål og svar fra de 12 teologistuderende, der er engagerede, men også kender hinanden.
Vi befinder os i Århus Valgmenighed en fredag formiddag til ”KURSEN”, et ledertræningsprogram for teologistuderende.
Morten Hørning er lektor på Menighedsfakultetet og ansat på deltid i Århus Valgmenighed for at drive KURSEN. Han mener, teologiuddannelsen kan tilbyde meget, men at det er et problem, at de studerende ikke får nogen praktik eller praktisk erfaring med faget.

Manglende praksis

– Man kan gennemføre teologiuddannelsen med topkarakterer uden at have sig selv med, altså uden at begynde at opbygge sin egen karakter og uden overhovedet at have en halv times praksis.
Hvem vil behandles af en læge, som har siddet seks år på sin læseplads, men ikke har nogen praktisk erfaring, i forhold til en læge, der under sit studium har gennemført obligatoriske praktiophold?, spørger Morten Hørning retorisk og fortsætter:
– Teologistudiet kan gøre rigtig meget, men ikke det hele. Der er brug for, at noget af den teologiske træning sker i menigheden, siger han.
Han har i sit eget liv erfaret, at teologien manglede praksis.
– Teologien kan blive for teoretisk. Jeg havde brug for et ’menigheds-ben’, for at jeg ikke skulle køre i grøften, siger han og påpeger, at den manglende praksis skaber et problem for fremtidens præster:
– Hvis man ikke har ”klinik-erfaring”, så er det tungt at begynde som præst. Nogle præster brænder ud i begyndelsen. Vi håber, at KURSEN giver en god startkapital til vores kommende præsters første og meget udfordrende år.

Mellem studiet og kirken

Det er baggrunden for, at Århus Valgmenighed tilbyder ledertræningsprogrammet ”KURSEN”, der støttes økonomisk af Lego-fonden.
KURSEN består af én ugentlig undervisningsdag gennem tre semestre og indeholder ledelsesundervisning, bibelsk refleksion, mentoring og gæstebesøg af præster og kirkeledere. De studerende opfordres også til at arbejde med et konkret projekt og mødes desuden i små grupper, hvor de snakker om, hvordan de lever deres eget liv som discipel.
– Man skal følges op og ledes af nogle, der selv gør det i praksis. Vi sigter på at lave et nyt undervisningsrum mellem studiet og kirken. Så det er ikke et opgør med teologistudiet, men et supplement, pointerer Morten Hørning.

Mere personligt

En særlig vigtig ting for KURSEN er at sætte fokus på den studerendes egne personlige dagsordner.
– Det har været vanskeligt for den traditionelle teologiske uddannelse at finde et rum til den personlige og åndelige side. Der, hvor uddannelse bliver til dannelse, og information til formation.
I vores små mentorgrupper begynder vi derfor dagen med at sætte fokus på de studerendes egen dagsorden, og hvad de har med af personlige ting, og hvordan de lever deres eget liv som discipel. Min vurdering er, at den personlige side er utrolig vigtig, siger Morten Hørning.
Han har også en forklaring på de konkrete projekter, som de teologistuderende opfordres til.
– Det er afgørende, at man allerede som teologistuderende begynder at få nogle erfaringstimer på bogen, ligesom man får køretimer i hæftet. Der er simpelthen nogle ting, som man kun kan lære i praksis og ikke kan læse sig til, derfor kører vi praktiske projekter med studenterne, siger han.

14 elever

Det første hold begyndte på KURSEN i foråret 2008 og bestod af op til 15 elever, mens andet hold i øjeblikket kører med 14 elever. Det er hovedsageligt præster tilknyttet Århus Valgmenighed, der underviser de teologistuderende. Morten Hørning underviser selv i modulet ’Skriften’, hvor Bibelen undersøges i lyset af en kommende tjeneste som leder og præst.
– Vi vil mere end blot finde ud af, hvad der står. Vi vil stille spørgsmålet: i hvilken retning sender det os? Så vi gennemgår i hvert semester en bog i Bibelen og benytter os af de redskaber, vi har som teologistuderende, såsom sprog, historie og analyser, men vi gør det hele tiden med det meget bevidste formål, at vi vil hen og diskutere: hvad betyder det for os? I hvilken retning sender det os som ledere af kirken i morgen? Hvordan skal dette her forme os? siger han.

Menighedens ansvar

En tredjedel af de studerende er medlemmer af Århus Valgmenighed, mens to tredjedele er tilknyttet andre kirker.
– Menigheden må tage et medansvar for de præster, den ønsker at modtage, siger Morten Hørning og påpeger, at KURSEN blot er valgmenighedens version af den opgave.


Artiklen fortsætter efter annoncen: