Kirker bør være åbne for sårede mennesker

100 præster – og en enkelt biskop – lod sig inspirere af utraditionel kirke i Texas.Hvert andet ægteskab mislykkes. Hver tredje kvinde har haft en abort. Hver femte kvinde har været udsat for seksuelt misbrug.

– Kirken bør skabe en kultur, hvor man har lov til at tvivle og får tid til at omstille sig, siger John Burke.

Sådan er det i USA, og Europa er nok ikke meget anderledes.
Det kalder på en kirke, der kan favne og rumme sårede mennesker. Der både viser omsorg og viser vej.
Sådan en har de i Austin i Texas. John Burke er præst for Gateway Church, der samler op til 3000 mennesker hver søndag. Mandag den 1. marts talte han i Århus Valgmenighed til over 100 præster og andre kirkeledere fra folke- og frikirker, heriblandt biskop Steen Skovsgaard fra Lolland-Falster Stift.
– Kirken bør rejses ud af kulturen, sagde John Burke. – En form som tilgodeså homogene kernefamilier i 1950’erne siger ikke mennesker noget i dag. På overfladen er nutidens mennesker pæne, dygtige og succesrige. Men indeni er mange af dem sårede.
Derfor skal kirken stille to spørgsmål: Hvordan fjerner vi barrierer? Og hvordan bygger vi bro til mennesker i dag?

Atmosfære mærkes

Det handler om at skabe en åben kultur i kirken:
– Det er ligesom i en familie. Man lægger ikke mærke til stemningen i sin egen familie, men besøgende udefra møder den med det samme, de træder ind ad døren! På samme måde kan kirken langsomt vænne sig til en bedrevidende og frelst kultur. Den må vi bryde med, og præsten må gå foran!
John Burke underviste om at skabe en nåde-kultur, en fællesskabs-kultur og en vækst-kultur. Nåde-kulturen gør, at alle – både unge, gamle, ateister, buddhister, homoseksuelle, heteroseksuelle, sårede og succesrige – føler sig velkomne. Fællesskabs-kulturen gør, at alle inviteres med i en lille gruppe og får opmuntring og vejledning til at efterfølge Jesus. Og vækst-kulturen kan siges med John Burke’s slogan: ”Kom som du er – men forbliv ikke dér”.
– Gud har en plan for hvert eneste menneske og vil hjælpe os til at vokse ind i den.

Overvinder barrierer

Den kirkestil overvinder tidens typiske barrierer, siger John Burke – og 3000 gudstjenestedeltagere, hvor 60 pct. aldrig før har sat deres ben i en kirke, giver en vis vægt.
– Den vigtigste er tillidsbarrieren. Fri sex, seksuelle overgreb, porno, osv. har gjort, at mange opfatter relationer som noget, man tager, og at personer er noget, man bruger. Det har skabt en kynisk kultur. Her har kirken en stor opgave. At genoprette tillid til Gud og mennesker. Og føre mennesker derhen, hvor de inderst inde ønsker at være, fordi de er skabt til det.

Biskop Steen Skovsgaard får en kirkesnak med John Burke.

Han opfordrede kirken til at give mennesker tid og nævnte eksempler fra sin egen kirke:
– Det tog tre år for lesbiske Amy at se sig selv som Guds mesterværk, blive helbredt for sexovergreb fra barndommen og derefter bryde med sin livsstil. Har du tid i tre år? spurgte han kirkelederne.
Han opfordrede dem også til at skabe en dialog-kultur:
– Skab en atmosfære, hvor det er ok at tvivle. I behøver ikke besvare alle spørgsmål og ”ordne” hinandens problemer. Det er ok, at noget står åbent. For der sker alligevel noget, når mennesker tænker på Gud. Læs bare Bibelen. Her er tvivl, spørgsmål og kampe ofte vejen til tro.