Kristne fik spirituel inspiration

Over 100 samlet til inspirationsdage med tradition og nybrud inden for kristen spiritualitet.Kristentro er mere end luftig spiritualitet. Den er forankret i bøn, nadver, sjælesorg, skriftemål og en lang kirkelig tradition.Det kom til udtryk ved Inspirationsdage for Spiritualitet og Kristentro på Tommerup Efterskole den 19.-21. februar. Over 100 mennesker var samlet til keltisk inspireret nadverandagt, fakkeltog i snelandskabet, workshops og en traditionel højmesse.
Lørdag formiddag var der oplæg om ’Troens forankring’ ved metodistpræst Charlotte Thaarup, katolsk præst Daniel Nørgaard og biskop Steen Skovsgaard.
Charlotte Thaarup medbragte et anker med kæde og tov og reflekterede over troen som et sikkert udgangspunkt, der giver stor frihed.
Daniel Nørgaard talte om tidebøn og skriftemål som måder at forankre troen på i hverdagen.
Og Steen Skovsgaard talte om troen som det, der fastholder mennesket midt i kamp og lidelse.
Deltagerne gik i fakkeltog gennem det snedækkede landskab i mørke og talte om, hvad ’kirkegang’ betød for dem hver især. Ved workshops fik de afprøvet nye redskaber til egen spiritualitetspraksis, og lørdag aften optrådte adskillige med digte, sange, performance, højtlæsning m.v.
En håndfuld personer benyttede sig også af tilbuddet om en ’samtale i natten’ med en sjælesørger.
Også den kunstneriske side af kristen spiritualitet blev fremvist gennem en kunstudstilling ved Nargiz Galib, et bederum med installationer, fælles sakraldans, en koncert med keltisk inspirerede Vindens Vej, samt workshops om poesi og dans.
Inspirationsdagene viste, at den kristne spiritualitet er levedygtig. Også ved Danske Kirkedage i Viborg til maj er spiritualitet i kristendommen på dagsordenen.
/sl