Kirken er ’Guds mosaik’

Multietniske kirker viser Guds mangfoldighed, og at indvandrere er en rigdom. Det var ikke overraskende konklusionen på Tværkulturelt Centers forårskonference den 19.-20. marts.I den stadig mere polariserede debat om indvandring i Europa kan kirkerne være med til at vise, at indvandrere er en rigdom. Men det forudsætter, at kirkerne afspejler lokalbefolkningens sammensætning.

Over 100 deltagere fra 22 lande deltog i konferencen.

Det siger John Root, anglikansk sognepræst fra den multietniske menighed St James Alperton i Londonforstaden Wembley og hovedtaler på Tværkulturelt Centers forårskonference den 19.-20. marts i København med temaet Én kirke – flere kulturer.
– Det kristne evangelium nedbryder barrierer og er godt nyt for alle mennesker. Derfor er det vigtigt, at vi hverken bevidst eller ubevidst sender et signal om, at de fremmede skal opgive deres egen kultur for at være velkomne i kirken.
– Vi kan lære meget af mennesker fra andre kulturer. Deres spiritualitet og bønsliv, musik, anderledes madkultur, menneskelige varme og måde at omgås hinanden på kan være med til at berige vores egen kristne tro og gudstjenestefællesskab.

30 års erfaring

Den 69-årige englænder har i ca. 30 år været præst i en af Londons indvandrertætte bydele, hvor vestindere, somaliere, ugandesere, ghanesere, indere, tamiler og østeuropæere udgør 70 pct. af befolkningen. Sammen med sin kone Sheila, der er opvokset i en indisk indvandrerfamilie i Malaysia, har han virkeliggjort visionen om en multietnisk sognemenighed, hvor mennesker fra forskellige kulturer fejrer gudstjeneste sammen hver søndag. Men der er også plads til, at etniske grupper, der ønsker det, efterfølgende kan samles til egne gudstjenester. Specielt i første generation er det vigtigt for mange, fortæller John Root.

Fordomme nedbrydes

– Efter at vi for nogle år siden fik en tamilsk og en urdu/hindimenighed, er flere tamiler og indere begyndt at komme i kirken. Nogle er også kommet til personlig tro.
– Men etniske minoritetsmenigheder må ikke isoleres i forhold til resten af menighedens liv. Vi er meget opmærksomme på etniske spændinger og tager dem meget alvorligt. Der er mange fordomme på begge sider, som først nedbrydes, når vi begynder at gøre noget sammen. Men jeg er ikke i tvivl om, at multietniske menigheder er Guds vision. Engang skal alle folkeslag lovsynge Gud omkring hans trone.
Konferencen bød på en mosaik af foredrag, personlige beretninger, morgen- og aftengudstjenester ved københavnske migrantpræster, kunstudstillinger og musikalske indslag på swahili, twi, hindi, rumænsk, arabisk og aramæisk. Til sammen repræsenterede de godt 100 deltagere 22 nationaliteter og en mangfoldighed af sprog, kulturer, livshistorier og kirketraditioner.
/sl