Danmark bør have en fattigdomsgrænse

Frelsens Hær opfordrer til, at der sættes konkrete mål for fattigdom i Danmark.
Ifølge OECD har Danmark knap 60.000 fattigdomsramte børn.
Grunden til at OECD kan måle dette, er at organisationen har fastsat en fattigdomsgrænse. Børn er fattige, når de vokser op i familier med en årsindkomst på blot halvdelen af en befolknings meridianindkomst (mellemindkomst).

Skaber synlighed

Sådan en fattigdomsgrænse kunne med fordel bruges i Danmark, mener Frelsens Hær.
– Det er nødvendigt at italesætte og måle fattigdomsproblemerne. Så bliver de synlige, og vi kan diskutere, hvad der kan gøres ved dem, siger Frelsens Hærs informationschef, Lars Lydholm.
For at få et klart billede af udsatte familiers vilkår har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Frelsens Hær, Rådet for Socialt Udsatte, Red Barnet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Dansk Socialrådgiverforening, LO og CASA udarbejdet en rapport med tre måder, man kan måle fattigdom på:
Indkomstmetoden med afsæt i OECDs og EU’s kriterier. Her er man fattig, hvis man lever for et beløb på henholdsvis 50 og 60 pct. af befolkningens meridianindkomst.
Budgetmetoden tager afsæt i, hvad det koster at leve i samfundet. Rækker budgettet ikke til det mest basale, er man fattig.
Afsavnsmetoden fokuserer på de fornødenheder og aktiviteter, man som fattig er afskåret fra at få eller tage del i. Her er fattigdom ikke kun et spørgsmål om mad og tøj, men også om eksklusion af fællesskab, fritidsaktiviteter og ferier.
De tre definitioner kan sammenholdes, og derved opnås ifølge Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) en meget pålidelig indsigt i de fattiges virkelighed og fattigdommens omfang i Danmark.
levi/sl