Kristen soldaterleder i 30 år

Kjeld Nørgaard slår leder-rekord i KFUMs Soldatermission.
Kjeld Nørgaard har været soldaterhjemsleder i 30 år i KFUMs Soldatermission. Gennem de sidste 10 år i Oksbøl, hvilket også er rekord på lederposten i Oksbøl.
Tidligere har Kjeld Nørgaard været soldaterhjemsleder i Avedøre, Jonstrup og Viborg, før han i år 2000 kom til Oksbøl.

Primus motor
Her var Kjeld primus motor, da der i 2007 blev bygget et nyt KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl.
– Uden Kjeld var det nye KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl formodentlig ikke blevet bygget, siger landssekretær for KFUMs Soldatermission Bjarke Friis. – Samtidig har Kjeld også en stor del af æren for den hensigtsmæssige indretning af det nye Soldaterhjem, som både Kjeld, medarbejdere og soldaterne sætter stor pris på.
Og soldaterhjemmet er populært blandt soldaterne. Årligt er der ca. 75.000 ekspeditioner på KFUMs Soldaterhjem – bare i Oksbøl.

Arbejdet gi’r energi
Da Kjeld selv var soldat i Skive, kom han meget på KFUMs Soldaterhjem. Det blev indgangen til hans karriere. Dengang forestillede han sig dog ikke, at han skulle være ansat i KFUMs Soldatermission i tre årtier.
– Samarbejdet og fællesskabet med soldater, medarbejdere, kolleger og soldatervennerne i baglandet motiverer mig og giver mig energi, siger Kjeld Nørgaard.
– Jeg har altid følt, at arbejdet på soldaterhjem var min tjeneste. Der er en fred og glæde ved at virke i den plads. Indholdet i opgaven motiverer mig. Vi har det kristne med og et godt koncept med indhold. Soldaterne giver KFUMs Soldaterhjem en god respons og er glade for det arbejde, vi gør for dem, siger han.

2.500 andagter
Gennem de 30 år har Kjeld Nørgaard været leder for i alt 160 medarbejdere. Samtidig har han holdt ca. 2.500 andagter ved aftensang.
– At synge en sang midt i hverdagens arbejde har altid været et kendetegn for Kjeld, fortæller Bjarke Friis.
Gennem årene har omsætningen været på ca. 45 mio. kr. på de soldaterhjem, hvor Kjeld har været leder. Det er en ret stor omsætning i forhold til de andre soldaterhjem.
Som leder går Kjeld foran som et godt eksempel ved selv at tage del i alle opgaver både madlavning, rengøring og ekspedition. Kjelds rolige ledelsesform gør ham afholdt af medarbejderne.

Sans for detaljen
– Kjeld er en ualmindelig dygtig soldaterhjemsleder, og han har en evne til at få soldaterhjem til at se hyggelige ud med en god sans for detaljer. Han skaber et rart sted at mødes, hvor alle føler sig velkomne, siger generalsekretær i KFUMs Soldatermission Per Møller Henriksen.
En tidligere medarbejder fremhæver Kjelds tillid til sine medarbejdere.
– Kjeld viser meget tillid til os medarbejdere, fortæller Nicolai Woller, der har været medarbejder på KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl.

18 soldaterhjem
KFUMs Soldaterhjem driver 15 soldaterhjem i Danmark, 1 soldaterhjem i Kosovo og 2 soldaterhjem i Afghanistan.
I 2009 var det samlede besøgstal på KFUMs Soldaterhjem på godt 660.000. KFUMs Soldatermission har ca. 12.000 medlemmer, der støtter arbejdet. Budgettet er på 20 mio. kr. Der er ca. 75 fuldtidsansatte og mange flere frivillige ildsjæle. KFUMs Soldatermission har 12 genbrugsbutikker, hvoraf 4 drives i samarbejde med andre organisationer.
– Vi arbejder blandt forsvarets tjenestegørende personel ved forkyndelse af det kristne budskab og praktisk tjeneste, lyder værdigrundlaget.