Jødisk påske i kirken

I år indbyder Lomborg, Rom, Dybe og Ramme sogne ved Lemvig til påskemåltid i kirken.Selve måltidet foregår i kirkernes konfirmandlokaler skærtorsdag aften. Måltidet skal minde deltagerne om det oprindelige jødiske påskemåltid. Der serves traditionelle jødiske retter ved måltidet, og der læses tekster fra Det gamle Testamente mellem retterne. Arrangementet slutter med nadvergudstjeneste i Lomborg Kirke.