49 år i Ydre Mission

Inge Sick er netop blevet udmærket med Dronningens fortjensmedalje for 49 års tjeneste i Brødremenighedens Danske Mission.

Inge Sick

I løbet af juni tager hun en tur til hovedstaden for at komme i audiens hos Dronningen og sige tak, som sig hør og bør.
Inge har ikke været missionær, men arbejdet på BDMs kontor i Christiansfeld.
Det var hendes far, der i 1962 fandt hende en læreplads. Dengang var det ofte forældrene, der bestemte, hvilket job der var passende for deres børn. Så Inge protesterede ikke, da hendes far en dag sagde: Nu har jeg fundet en læreplads til dig. Selv arbejdede han på margarinefabrikken i et af Brødremenighedens baghuse.
Inge Sick kom så i lære på missionens kontor, som dengang lå i Nørregade 1, hvor der nu er Lokalhistorisk Arkiv. Men da fem forskellige missionsselskaber i 1972 fandt sammen i Ydre Missions Hus, flyttede hun med hen i Nørregade nr. 14. Det var det store gamle Søstrehus, hvor Udfordringen også senere fik lokaler.
Huset havde tidligere været brugt til unge piger og ugifte kvinder, som var tilknyttet Brødremenigheden, der har bygget hele byen. Men efterhånden var der ikke brug for huset til det formål, og så blev det i stedet Ydre Missions Hus. Den æra slutter desværre til nytår, hvor selskaberne flytter til Århus. Men BDM bliver dog i byen.

Et halvt århundrede

Da faderen besluttede, at Inge skulle i lære i BDM, havde hun ikke forestillet sig, at hun bagefter kom til at arbejde hos missionen i hele sit aktive arbejdsliv. Men sådan gik det. Ikke færre end 49 år bliver det til pr. 1. august. Havde hun taget et år mere, kunne hun have fejret 50 års jubilæum. Men et barnebarn på fire måneder lokker nu Inge til at gå på folkepension. Og selskabet sørgede for, at hun fik medaljen før sin afgang.

Medlem efter 30 år

For Inge Sick var missionen ikke det mest oplagte sted, for hun hørte ikke til Brødremenigheden. Og der gik da også ca. 30 år, før hun søgte om at blive optaget i den lokale menighed. Der var ikke noget pres fra arbejdsgiveren. Og Inge har da også gået i Brødremenigehedens søndagsskole og ofte deltaget i det kirkelige liv i byen. Hendes børn blev endda konfirmeret i Brødremenighedens smukke gamle kirke, selv om hun endnu ikke var medlem.
Som medarbejder på BDMs kontor har Inge Sick haft kontakt med alle de missionærer, som gennem et halvt århundrede har været udsendt til Tanzania, Labrador, Congo, Burundi og Albanien. Hun har ”slidt otte missionssekretærer op”, som hun spøgefuldt bemærker.
Og indtil Lohses forlag overtog Husandagtskalenderen og Løsensbogen, var det Inge, der holdt styr på de 365 forskellige forfattere, som skrev en andagt. Hun havde også meget med missionens blad Sennepskornet at gøre. BDMs forlag Savanne handlede – ud over en masse bøger -også med afrikanske varer, så det var ret omfattende dengang.
Da hun havde været ansat i 35 år, fik hun foræret en rejse til Tanzania, og det var naturligvis spændende at se de byer og steder, som hun kendte de sære afrikanske navne på, men aldrig havde oplevet.
Selv har hun boet i fødebyen indtil for ca. 10 år siden, da hun og manden Heine købte et hus i nabobyen Aller.
Noget, Inge sætter stor pris på, er en god cigar. Så det var lidt hårdt for hende, da Ydre Missions Hus ligesom andre offentlige institutioner indførte rygeforbud på kontorerne.
Så hvis man ser en dame i røg og damp på trappen foran det gamle hus, så er det nok Inge. For selv om hun går på pension i efteråret, så vil hun gerne hjælpe til som frivillig i den gamle mission.
Henri Nissen