Frikirker styrker det teologiske håndværk

Det er ikke nok med smarte udtryksformer. Nu satses på gennemtænkt indhold i ”Frikirkernes Fælles Uddannelse”. Portalen inkluderer også lutherske uddannelser.
Kald er vigtigt, men ikke nok. Form er godt, men heller ikke nok. Dagens frikirkepræster skal kunne reflektere teologisk for at forkynde evangeliet til moderne mennesker og matche det forhøjede uddannelsesniveau hos danske frikirkemedlemmer.

Det er ikke nok at eksperimentere med former. Der skal teologisk substans til, mener cand. theol. Henrik Holmgaard.

Det mener Henrik Holmgaard, formand for initiativgruppen bag en ny uddannelsesportal for dem, der vil være frikirkepræster. Henrik er selv cand. theol. og leder Mosaik, der er en apostolsk kirke i Aalborg.

Også luthersk

Frikirkernes Fælles Uddannelse (FFU) hedder portalen, der viser en buffet af uddannelsesmuligheder for kommende frikirkepræster – både fra frikirkeligt og folkekirkeligt hold – og helt fra Mariager Højskole og Kolding Internationale Højskole til Menighedsfakultetet og den ny 3K Uddannelse i Kristendom, Kultur og Kommunikation.
Bag portalen står FrikirkeNet, Baptistkirken og Det Danske Missionsforbud. Samarbejdspartnere er desuden Apostolsk Kirke, Metodistkirken og Pinsekirken. På Ffu.dk kan unge – eller modne, der søger en ny karriere – undersøge mulighederne, få en snak med en rådgiver og indgå i et mentorforløb under og efter uddannelsen. FFU arrangerer også efteruddannelse i form af kompaktkurser. Det første løber af stabelen den 15.-17. august på Kolding Internationale Højskole.

Indhold styrkes

– I frikirker er der meget fokus på form. Nu er det vigtigt at optimere indholdet. Det handler jo ikke om kirken, men om at nå Danmark, siger Henrik Holmgaard. – Her skal præster uddannes til at reflektere teologisk for at kunne forkynde evangeliet for danskerne på en relevant måde. Det handler ikke om titler, men om at styrke det teologiske håndværk i frikirkerne.
I frikirker har der været fokus på kald – og skepsis til uddannelse. Hvad er vigtigst?
– Det åndelige kald er det allervigtigste, ellers uddanner vi jo bare funktionærer. Kaldet fremelskes når det stimuleres i den lokale menighed. Men så opstår behovet for uddannelse. Uddannelsesniveauet stiger i kirken og derfor skal også frikirkepræster sættes i stand til at spille sammen med menigheden.
– En god præst bliver man af at gå sammen med en god præst. Derfor lægger vi stor vægt på mentorordning og menighedspraktik, slutter Henrik Holmgaard.