Aktive kirkegængere vælger bibeltro præster

Evangelisk Luthersk Netværk har undersøgt, om der er en sammenhæng mellem tilslutningen ved konkrete kirkers gudstjenester og holdningen til vielse af homoseksuelle hos disse kirkers præster.

Grafen viser, at kirker med præster, der ikke vil vie homoseksuelle, til gengæld tiltrækker langt flere kirkegængere. Hvis tendensen er den samme i resten af landet, kan det nye ritual få store konsekvenser for kirkegangen.

15 folkekirker i Århus (heraf to valgmenigheder) blev besøgt en tilfældig søndag i august/september.
Der blev talt kirkegængere, og den præst, der varetog gudstjenesten, blev spurgt, om han eller hun har i sinde at vie homoseksuelle parforhold, hvis det bliver muligt.
– Undersøgelsen foregiver ikke at være videnskabelig. Den statistiske usikkerhed må formodes at være større end de fleste politiske meningsmålinger, fortæller sognepræst Henrik Højlund fra Evangelisk-Lutherks Netværk.
– Ved optællingen har man valgt at fratrække, skønsmæssigt, antallet af dåbsgæster, for at få et tydeligere billede af det ”normale” antal kirkegængere.

Langt flere i kirke

– Med disse forbehold er det ikke vanskeligt at spore en tendens i stikprøven: De 4 klart øverste kirker på ovenstående liste har en præst, der siger nej til at vie homoseksuelle parforhold. Det drejer sig om Bykirken, Århus Valgmenighed, Christianskirken og Paulskirken (med 150 deltagere, som desværre ikke figurerer i grafen).
Her var der den konkrete søndag fra omkring 150 deltagere til godt 300 deltagere. I to tilfælde (Christianskirken og Århus Valgmenighed) var der endda den samme søndag yderligere en gudstjeneste, som ikke er medregnet.
I Århus Valgmenighed er eftermiddagsgudstjenesten, som ikke er medregnet, som regel endnu bedre besøgt end formiddagsgudstjenesten.
De resterende 11 kirker har en præst, der siger ja til at vie homoseksuelle parforhold. Her ligger deltagelsen fra 20 til 80, hvoraf over halvdelen er under 50.

Bibelsk budskab får folk i kirke

– Der synes at tegne sig et mønster. Et mønster som Evangelisk Luthersk Netværk ikke finder overraskende, men løfterigt, siger Henrik Højlund.
– Mønsteret er en markant modsigelse af den stigende fordømmelse af den teologi, der bærer nej’et til vielse af homoseksuelle. Denne teologi synes tværtimod at vise sit potentiale i noget så jordnært som velbesøgte gudstjenester.
Den enkle lære af stikprøven kunne derfor være: Et fuldtonende bibelsk budskab, inklusiv de nej’er, der måtte have folkestemningen mod sig, er det, der kan få folk til at gå i kirke, siger Højlund.
– Sagen burde med andre ord være klar. Politikere, der vil kirken det bedste, burde holde fingrene langt fra ethvert forsøg på at gribe ind i folkekirkens indre liv for at sætte noget i værk, som kun vil forstærke den på landsplan generelt lave gudstjenestedeltagelse. Ligesom kirkeledere for længst burde have instrueret både kirke og folk om sagens rette sammenhæng.

Fest for evangeliet

Evangelisk Luthersk Netværk vil holde en ”fest for et fuldtonende bibelsk budskab”, fordi det altid har fremtiden for sig, uanset hvor dyster nutiden måtte se ud, fortæller Højlund. Det sker i Kolding den 24. september.
– Den lille århusianske stikprøve fortæller på sin egen måde, hvad der vinder på den lange bane.