Bandemedlem blev fredsskaber

Det tidligere bandemedlem Mony fortæller sin livshistorie, der indeholder mange smertefulde minder. I dag hjælper han kirker i Cambodja med konfliktløsning.Mony arbejder i dag som direktør for en af Danmissions nye samarbejdspartnere i Cambodja, der hedder Peace Bridges og betyder ”Fredsbroer”. Formålet er at skabe enhed på tværs af kirkeskel.

Mony er glad for sin nye tilværelse som direktør i Cambodja.

Da Mony gik i gymnasiet, havde hver skole sin bande, og de bekæmpede hinanden. Bandelederen på hans skole dræbte adskillige folk, og på et tidspunkt måtte han flygte og kom først tilbage efter mange år. Som bandemedlem gjaldt det om at være stærk og at angribe, før man selv blev angrebet.
– Ofte var der alvorlige kampe med knive, og ind i mellem dræbte vi hinanden; mine venner blev dræbt, og de dræbte andre, fortæller Mony til Danmissions blad ”Ord til Handling”. Han selv var en dag ved at slå en ven ihjel med en kniv.
Det er meget pinefuldt for ham at kigge tilbage på sin ungdom som voldeligt bandemedlem. Hvis han kunne gå tilbage i tiden, ville han gøre det godt igen, men det kan han ikke. Til gengæld kan han i dag hjælpe med at forebygge, at det samme sker for andre.
– Jeg har viet mit liv til at forhindre, at unge mennesker begår de samme fejl, som jeg. Det sker ved at sprede budskabet om fred.

Guds gave

Mony bestod studentereksamen uden at se sig selv som en god elev. Hans venner bestod dog ikke. Nogle af dem er soldater og politibetjente, og andre er døde.
Mony fravalgte sine venner og begyndte at studere engelsk. Han blev fremragende til det og begyndte at undervise og fik forskellige oversættelsesopgaver. Hans nye job fik ham væk fra bandemiljøet.
– Når jeg kigger tilbage, tænker jeg, at Gud har givet mig det engelske sprog som gave. Jeg har også forsøgt med andre sprog, men uden held, siger han.
Senere blev han spottet af en englænder og ansat som tolk. I kraft af dette job fik han øjnene op for behovet for uafhængig konfliktmægling i Cambodja. I begyndelsen af årtusindskiftet var der en kraftig vækst i antallet af nye kirker i Cambodja, men mange kirker havde samarbejdsproblemer og interne konflikter. Den største kirkelige paraplyorganisation EFC, der i dag hedder Peace Bridges, oprettede derfor en arbejdsgruppe, der fik til opgave at løse konflikter og skabe enhed i og blandt kirkerne i Cambodja. Mony oversatte deres materiale til deres forskellige kurser. Han søgte senere en stilling hos dem, hvor han kunne bruge sin erhvervede viden, erfaringer og kunnen i en fredsskabelses-organisation.
– Jeg vil forvandle mennesker én ad gangen, og de vil så forandre folk i deres omgangskreds.
Han er i dag glad for sit nye liv som direktør for Peace Bridges.