Hjælp til volontører

En ny hjemmeside gør det mere enkelt for volontører i udlandet at få støtte hjemmefra.
Der er masser af gode grunde til at sende volontører ud i verden. Sygdomme skal bekæmpes, børn skal hjælpes, og evangeliet skal forkyndes. Imidlertid kan der i mange situationer være økonomiske barrierer, der begrænser en volontørs mulighed for at komme over dørtærskelen. Ofte er volontørtjenesten nemlig forbundet med store økonomiske omkostninger.
En ny mulighed for at nedbryde de økonomiske barrierer er FriendPay, et hurtigt og nemt online fundraising redskab. Volontøren opretter en side i FriendPay, beskriver sit projekt, lægger billeder ind, og på samme side er der mulighed for at overføre penge til volontøren/projektet. Herefter sender volontøren sidens link videre til familie, venner, menighed osv. via sit netværk – mailliste, facebook. FriendPay tager dog 15 Euro i måneden for denne tjeneste.