Astrid Baun taler ved Rosengudstjeneste

Fredag den 9. marts medvirker cand.teol. Astrid Baun, der er forfatter til bogen ”Fra Kaos til helhed”, ved Rosengudstjenesten i Sct. Pauls Kirke i Århus.Sognepræst ved Sct. Pauls kirke, Flemming Baatz Kristensen, og Landsorganisation KRIS (Kristen terapi for Incestofre og Seksuelt misbrugte) ønsker med gudstjenesten at sætte fokus på Guds kærlighed og barmhjertighed og særligt understrege Guds retfærdighed over for seksuelt voldsramte mennesker.
Formålet er at vise overlevere efter seksuelt misbrug solidaritet, opmuntring og støtte. KRIS’ hensigt er at yde direkte hjælp til seksuelt misbrugte og deres pårørende. Efter gudstjenesten er der kaffe og mulighed for en snak med medarbejdere fra KRIS.

Egne erfaringer

Astrid Baun medvirker i Rosengudstjensten, fordi hun selv har været udsat for seksuelle overgreb.
Det fortæller hun om i sin bog ”Fra Kaos til helhed”.
Astrid voksede op i et hjem, hvor moren var psykisk syg. Da moren blev indlagt, overtog Astrid ”moderrollen” og måtte agere voksen. Hendes far – som tilmed var præst – begyndte at misbruge hende.
– Min far var populær i sognet, og ingen forestillede sig sådan noget om ham. Altså måtte det være mig, det var galt med. Havde nogen lyttet til mig, ville jeg være skyld i, at vores familie gik i stykker, har hun tidligere fortalt i et interview i Udfordringen.
Astrid fortrængte disse minder, da hun ikke var i stand til at bearbejde de mange følelser, der fulgte efter overgrebene.
Og først i en moden alder begyndte erindringerne om incesten at komme tilbage gennem terapi.
For at komme videre benyttede Astrid sig meget af troen på Gud og Jesus, og det at Jesus med korsfæstelsen bar vores synder, for at vi skulle leve.
Ved hjælp af sin tro og terapeutisk hjælp lærer Astrid at udfolde sit jeg og lægge fortiden bag sig.

Troen tog skade

Astrid har altid troet på Gud, men hendes forestilling om ham blev påvirket af det, hendes far gjorde imod hende.
– Som barn opfattede jeg Gud som mild, blid og tilgivende. Det var alle egenskaber, som jeg også så hos min far, har hun fortalt.
– Men da overgrebene begyndte, blev jeg bange for Gud. Jeg frygtede hans dom over mit liv. At han aldrig ville kunne acceptere mig. Den angst har til dels fulgt mig siden.
Efter at fortiden stod klar for Astrid, hadede hun sin far af et godt hjerte. Hun skrev lange hadebreve til ham, selv om han var død.
– Jeg skrev, at han var det største svin. At han havde ødelagt mit liv.
Heller ikke Gud gik fri af vreden. Astrid kunne på ingen måder fatte, at Gud havde ladet noget sådant ske.

En solstrålehistorie

Samtidig er det en solstrålehistorie, en historie hvor Astrid gennem sjælesorg har fundet vejen til at komme videre og se det positive og negative ved livet og leve det fuldt ud.
Astrid Baun er i dag knap 60 år. Hun har sit kirkelige ståsted i Indre Mission og har i mange år arbejdet som materialekonsuloent i søndagsskolearbejdet og senere som familiekonsulent.
Hun er uddannet cand. teol., men i forbindelse med en plejeorlov blev hun interesseret i at arbejde som social og sundhedsassistent i plejesektoren. Det nåede hun dog kun i kort tid, før hun måtte overgå til førtidspension. Hun er gift med en teolog, Erik Baun, som er generalsekretær i missionsselskabet BDM.
Susan Gram.