Sygepleje er også åndelig omsorg

Hvad gør plejepersonalet, når en patient er bange for at dø? Det er temaet for en dag i Århus om åndelig omsorg den 30. marts.
Dansk Sygeplejeråd har udråbt året 2011-2012 til Sygeplejens År.
Målet er, at værdien af sygeplejen skal synliggøres. Derfor sætter Dansk Kristelig Sygeplejeforening nu fokus på åndelige omsorg. Det sker gennem en temadag om emnet og en helt ny hjemmeside.

Berøringsangst

Hvordan agerer plejepersonalet, når en patient fortæller, han er bange for at dø? Eller når en beboer ikke ønsker at leve? Hvordan møder personalet en patients eller beboers spørgsmål om tvivl og tro?
Plejepersonale er blevet undervist i åndelig omsorg de sidste 30 år. Alligevel viser undersøgelser, at personalet er tilbageholdende med at spørge ind til patienters åndelige ve og vel på grund af berøringsangst. Det betyder, at patienter ofte bliver ladt alene med sine bekymringer og angst.
Det vil Dansk Kristelig Sygeplejeforening gerne ændre på.

Florence Nightingale

Et af initiativerne er en temadag om åndelig omsorg, som afholdes den 30. marts på VIA University College i Århus. Temadagen henvender sig til sygeplejestuderende, undervisere, palliationssygeplejersker og alle, som interesserer sig for den åndelige omsorg for patienter og borgere.
Dagen indeholder bl.a. foredrag af Vibeke Østergaard Steenfeldt med titlen ”Åndelig omsorg – en del af omsorgspraksis på hospice”. Vibeke Østergaard er kendt for sin bog ”Ekstentielle og religiøse problemstillinger i sygeplejen” og er i gang med et Ph. D. projekt.
Dansk Kristelig Sygeplejeforenings ”Projekt åndelig omsorg” løber i hele Sygeplejens år og afsluttes i maj med en pilgrimsvandring ”I Florence Nightingales fodspor”.
/sl