Slut med åndelig berøringsangst

Temadag om åndelig omsorg blev en succes.
Hvad er forskellen på omsorg og åndelig omsorg? Hvad med de religiøse behov? Hvordan kan der blive plads til at yde åndelig omsorg på en travl sygehusafdeling?

Vibeke Østergaard Steenfeldt fremlagde resultater fra sin phd. afhandling om omsorg.

Spørgelysten var stor efter Vibeke Østergaard Steenfeldts indlæg ”Åndelig omsorg – en del af omsorgspraksis på hospice”.
Det skete på Dansk Kristelig Sygeplejeforenings temadag den 30. marts på VIA University College i Århus.
45 deltagere var mødt op, de fleste beskæftiget med lindrende pleje eller uddannelse af sygeplejersker.

Tilpasset pleje

Vibeke Østergaard Steenfeldt pointerede betydningen af at kende patienten for at kunne tilpasse sin pleje efter dennes specifikke behov.
– Det blev en dag, der satte mange tanker i gang om, hvad åndelig omsorg er, hvor vigtigt det er at spørge ind til patientens ønsker, og om vi stadig har berøringsangst over for religiøse behov, fortæller Grete Schärfe, der er formand for Dansk Kristelig Sygeplejeforening.
Foreningen har for nylig taget initiativ til en webportal om åndelig omsorg. Der er både artikler og vejledninger på www.aandeligomsorg.dk.
/sl