Gospelsange leder danskerne ind i kirken

Ove Sørensen leder en voksende metodistkirke i Århus.
Betlehemskirken i Århus har gennemgået en forvandling i de 22 år, Ove Sørensen har været præst i kirken. Gudstjenesterne præges af spontanitet – og nu vokser også en gospelmenighed frem i kirken.

Ove Sørensen

Ove Sørensen er 55 år og cand. theol. Han var egentlig begyndt at læse kristendomskundskab på Københavns Universitet med det formål at undervise på gymnasium, højskole, eller seminarium eller hvor man ellers bruger en cand.mag. Men da fik han et kald til at være præst i Metodistkirken, hvor han er vokset op. Så han skiftede over for at læse teologi.

Glad præst

– Jeg har været rigtig glad for at være præst. Jeg er sikker på, det var Guds kald til mig, siger han i dag.
Han var først præst i Metodistkirken i Svendborg i fem år og har siden 1990 været præst i Betlehemskirken i Århus
– Det har været en spændende vandring, at følge familier i så lang tid, og at se nye mennesker komme til. Og på mange måder se kirken forandre sig.
Hvordan?
– Da jeg kom, holdt kirken meget traditionelle gudstjenester med fire samler, en indledningsbøn og en prædiken. Det har forandret sig til at være en kirke præget af spontanitet. Gudstjenesterne er moderne. Der er ikke det her faste ritual. Man kan rejse sig og tænde lys i globen, man kan gå ned og skrive en bøn – så beder vores bedegruppe for det. Folk kan sige noget under lovsangen. Der er kommet større frimodighed ind i gudstjenesten, fortæller Ove Sørensen.

Gospelmenighed

Betlehemskirken i Århus tæller nu 100 voksne medlemmer, men der er ved at vokse endnu en menighed frem i kirken – en gospelmenighed.
– Vi er præget rigtig meget af vores gospelkor. Det er vores primære evangelisation. De kalder sig et koncertkor – der er optagelsesprøve for at komme ind. Og så er der et kor, der er åbent for alle, bare man kan lide at synge. I det semiprofessionelle kor er der omkring 40 sangere. Det åbne kor er lige startet. Der er omkring 20 sangere. I børnekoret er der 14-15 stykker.
– Det spændende ved gospelmiljøet er, at de nu kommer i kirken. Mange er søgende. Vores kirke er nogle gange stuvende fuld, når vi har gospelgudstjeneste søndag eftermiddag. Der er ved at danne sig en gospelmenighed – en kreds på 30-40 stykker, der kommer fast til gospelgudstjenesterne en gang om måneden. De regner det for deres kirke.

Vil være udadvendte

Metodistkirken er et relativt lille kirkesamfund på 2000 medlemmer. Er det en hensygnende bevægelse?
– Nej. Men alle kirkelige miljøer har en tendens til at lukke sig om sig selv. Man er nødt til at arbejde på, at man møder mennesker, som ikke kender Jesus. Det er jo derfor vi er der – det er jo ikke for at pleje os selv.
– I Betlehemskirken arbejder lederskabet stenhårdt på at gøre kirken relevant. Alt for mange kirker slækker på teologien for at gøre det hele mere spiseligt. Men her er jeg yderst konservativ. Vi skal fastholde en klar bibelsk forkyndelse, men tilpasse formerne, så budskabet bliver formidlet i en form som er relevant.
Samtidig er du engageret i Kristent Ashram, som er en slags retrætebevægelse?
– Ja, jeg kom ind i Kristent Ashram som ret ung. Formen talte meget til mig, kombinationen af stilhed, meditation, bedegrupper, bibelundervisning og det karismatiske islæt. Det har givet mig rigtig meget.
Kristent Ashram startede i Danmark med et besøg af den kendte indiensmissionær og forfatter Stanley Jones i 1966.
Ove Sørensen er gift med Lis på 33. år. Parret har to børn – den ældste, Kristine, bliver cand. theol. til sommer. Den yngste, Peter, går i gymnasiet.