Hospicer i Danmark gennem 20 år

Efter 20 års forløb taler man ikke længere om ’dødshospitaler’, men om ’livet før døden’. Den 7. oktober er det 20 år siden, det første hospice blev etableret i Danmark. Det markeres ved et storstilet arrangement i København.

Tove Videbæk er landformand for Hospice Forum Danmark.

Danmarks første hospice, Sankt Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup, blev oprettet i 1992.

’Dødshospitaler’

Konceptet blev dengang mødt med en vis skepsis fra omverdenen. Og pressen var hurtigt ude med vendingen ”dødshospital”. Men ikke mere. I dag er hospice et accepteret og kærkomment tilbud til mennesker med livstruende sygdomme og deres pårørende.
Den tværfaglige indsats fra læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter, præster m.fl. har en lindrende virkning både fysisk, psykisk, socialt og åndeligt, så den syge kan få så meget livskvalitet som muligt i samvær med sine pårørende den sidste tid.

17 hospicer i Danmark

Der er i dag 17 hospicer fordelt ud over landet foruden palliative enheder på flere hospitaler. Palliative teams tager endvidere ud i hjemmene for at yde en lindrende indsats.
Efter 20 års målrettet pionerarbejde er hospicer og palliativ indsats i øvrigt med i paletten af velfærdstilbud til danskere med livstruende sygdomme.

Det skal fejres

Søndag den 7. oktober fra kl. 13.30 fejres jubilæet på konferencecentret KOSMOPOL i Fiolstræde 44 ved Nørreport Station i København.
Fra 13.30 til 16.30 holdes der en åben reception for pressen og andre interesserede.
Landsforeningen Hospice Forum Danmark står også bag antologien ”Livet før døden – 20 år med hospice i Danmark”, der lanceres samme dag.
Landsformand for Hospice Forum Danmark, Tove Videbæk, oplyser til Udfordringen, at nogle danske hospicer har venteliste. – Men visitationen er blevet skærpet, så flere dør, mens de venter på en hospiceplads.Det kan skyldes, at lægerne vil se tiden an mht. folks sygdom – eller at folk ikke selv er klar til at erkende, hvor syge de er.
Hospice Forum Danmark har skuespilleren Ghita Nørby som protektor. Læs mere om hospice på www.hospice.dk
Svend/Bodil