Den levende kirke går ud af huset

Flere kristne forsøger at komme ud i samfundet med evangeliet. De ser ikke ’kirken’ som en bygning, men som et fælleskab af troende. I København går flere grupper af kristne hver uge på gaden for at tilbyde bøn. Og mange kirkefremmede vil gerne have forbøn og tale om deres åndelige spørgsmål.
– I vores gruppe er vi som regel fire, og vi beder hver gang med mindst ti mennesker. Jævnligt sker der helbredelser, så folk oplever, at Guds rige ikke bare er ord, men kraft. Og stort set alle, vi taler med, er meget glade for endelig at møde nogle troende kristne, fortæller en af forbederne til Udfordringen.
Også i andre byer er der kristne, som ikke nøjes med at sidde i kirkerne, men simpelthen går ud på gågaden og snakker med almindelige mennesker om tro og Gud.
I sidste uge fortalte vi om kristne, som deltager i alternative messer, hvor de også kommer i kontakt med mange danskere, der ellers aldrig ville komme i kirken. Ofte ønsker endda de alternative udstillere selv forbøn hos de kristne.
Også den moderne teknologi gør det muligt at nå meget længere ud end kirkerummet.
På ungdomssiderne i dette nummer fortæller Jonas Bock Nielsen om en ny hjemmeside, som han har lavet. Her lægger han små video-sekvenser ind, hvor kristne fortæller deres vidnesbyrd om, at Gud og det åndelige er en realitet – i dag.
Der findes i forvejen tusindvis af kristne hjemmesider – de fleste er dog på engelsk.
En af de mest omfattende på dansk er Udfordringen.dk, hvor der gennem årene er lagt ca. 20.000 artikler ud på internettet fra Udfordringens avissider.
Også på bogfronten forsøger nogle kristne forlag at nå længere ud. Det gælder fx ProRex, som deltog på bogmessen i København i sidste med en bog om sangerduoen Lis & Per og deres kristne tro.
Morgenandagten fra Domkirken på Danmarks Radio har på det seneste mistet mange lyttere – formentlig fordi programmet er flyttet til DAB-radio og DR2-kanalen på tv.
Men til gengæld sendes der nu mange flere tv-gudstjenester end tidligere. I denne måned kan danskere fx møde en ungdommelig og meget levende Århus Valgmenighed. Nogle af dens ca. 800 medlemmer driver også personlig mission.
Der er en stigende erkendelse blandt især unge af, at de selv må fortælle andre om deres tro – mens samfundet hastigt bliver mere verdsligt.
Også i folkekirken er man flere steder ved at blive opmærksomme på, at kirken skal være i mission. I dette nummer fortælles således om et projekt i Solrød Provsti, hvor sognepræst Peter Tingleff fra Karlslunde Strandkirke undersøger nye mulighed for at være kirke – udenfor kirkerummet. Målet er ikke at få mennesker ind i kirken, men at nå dem med evangeliet.
En kvindelig sognepræst på Sjælland har netop bestilt 400 ekspl. af Udfordringens julenummer – til uddeling.