Juleavis blev stor succes

Julens Udfordring måtte trykkes i 9.000 ekstra eksemplarer.Idéen med at opfordre læserne til at bestille ekstra eksemplarer af Udfordringens juleavis til uddeling, blev en stor succes.
Læserne ringede og mailede og bestilte så mange aviser, at det endelige ekstra-oplag blev på 9.000 eksemplarer. Normalt trykkes avisen i ca. 6.000 eksemplarer hver uge. Men Julens Udfordring, som julenummeret hed, blev altså trykt i 15.000 eksempl. hos Greentech trykkeriet i Nykøbing Mors.
De fleste læsere, der henvendte sig, bestilte 10-20 aviser til familie og venner.
Men en kvindelig læser i Brovst satte rekorden ved at bestille 1.000 eksplarer til uddeling i byen.
En kvindelig sognepræst på Sjælland bestilte 400 ekspl. til juleaftens-gudstjenesten. En kristen børnehave gav 130 forældre og medarbejdere avisen med hjem til jul. En familie delte lillejuleaften sammen 500 aviser ud i deres by. En ældre kvinde på Fyn delte 120 blade ud – heraf de fleste i hendes eget boligkvarter.
– Jeg synes, ”Julens Udfordring” har et interessant og varieret i indhold, og at avisen har et godt budskab til alle, som får den i hænde – både hvad angår den personlige frelsesoplevelse med Jeus og i det hele taget! siger Eva Vosegaard.
I Silkeborg Oasekirke delte man over 300 julepakker ud til værdigt trængende,.
– Alle har i pakken fået Julens Udfordring, en rigtig god avis med mange gode artikler, så der også blev noget til både Ånd og Sjæl, fortæller Verner Andersen.
– Håber dette kan gentage sig fremover og bruges af mange flere som en god julehilsen, foreslår han.
Og Udfordringen planlægger derfor en Julens Udfordring igen til næste år, som man privat eller i menigheder kan dele ud lokalt, så danskere kan læse, hvad julen egentlig betyder.
Henri