Syv Silkeborg-kirkers diakoni samkøres

Blå Kors, kirkernes diakonale samarbejdspartner, ansætter nu en diakoni-koordinator i byen.

Syv menigheder i Silkeborg og Blå Kors Danmark har indgået samarbejde om bl.a. støtte til flygtningefamilier, økonomisk rådgivning for udsatte og mentorordninger for udsatte børn og unge.

Diakonalt Netværk hedder projektet, som skal formidle frivillig hjælp til udsatte i Silkeborg.
Udvide netværket

Allerede i efteråret 2011 fik medlemmer af Kirken ved Søerne i Silkeborg en idé om at gå sammen med andre kirker i byen om diakonalt arbejde – socialt hjælpearbejde på et kristent grundlag.
– Grundideen er, at kirker og menigheder i Silkeborg skal hjælpe borgere i Silkeborg, som på den ene eller anden måde står i en sårbar situation. Som kristne vil vi gerne hjælpe mennesker, der har det svært, og det virkede som en god idé at slå os sammen for at kunne bruge hinandens netværk til at skaffe frivillige til fx økonomisk rådgivning, som Silkeborg Oasekirke er godt i gang med, forklarer Kristian Toft, som sidder i styregruppen for Diakonalt Netværk.
Styregruppen henvendte sig herefter til Blå Kors Danmark for at indgå et samarbejde.

Lå lige for

– Blå Kors har erfaring med socialt arbejde og viden om at søge offentlige og private midler, som vi håber at kunne trække på. Og så er det jo en kristen organisation, så det lå lige for, siger Kristian Toft.
Blå Kors sagde ja til samarbejdet, og foreløbig har Diakonalt Netværk fået midler fra Socialministeriet til at ansætte en koordinator i 10 timer pr. uge i to år. For Blå Kors
– Vi vil gerne hjælpe udsatte børn og voksne i Silkeborg. Det nærmeste vi har, er Blå Kors Hjemmet i Skannerup, som er for mennesker med et mangeårigt alkoholmisbrug. Med Diakonalt Netværk rækker vi også ud til børn, unge og nydanske familier, siger diakonikonsulent i Blå Kors Danmark, Vivi Ravnskjær Terp.
Eva