Engelsk advokat til danske kristne: – Nu må det være handlingens time

Johny Noer arbejder på at stævne tre ministre for grundlovsbrud.
Johny Noer arbejder på at stævne tre ministre for grundlovsbrud.

Vær ikke bange for at tabe – men vær bange for ikke at handle, sagde Andrea Williams om det moralske skred bort fra de kristne værdier.

”Vær ikke bange for at tabe, men vær bange for ikke at handle”, sagde den engelske advokat, Andrea Willams på en inspirationsdag i København mandag den 17. marts.

Andrea Williams var inviteret af Johny Noer og Moses Hansen på vegne af foreningen ”Med Grundlov skal land bygges.
Johny Noer har længe været optaget af at stævne 3 ministre for grundlovsbrud, da man indførte loven om homoseksuelle vielser – og med den nye forening arbejder man målrettet hen mod en stævning, fordi staten allerede har flyttet mange skel.

Ugudelig glidebane

Andrea Williams ridsede den antikristelige glidebane op, og hun gjorde det klart, at vi har problemer i Europa på grund af ugudelige love. Det sker i England, men det sker også i Danmark og i resten af Europa.
Vi ser det med kirkelige vielser af homoseksuelle – med biskoppernes samtykke. Ægteskab mellem mand-kvinde, kvinde-kvinde, mand-mand og transvestitter ligestilles, og man kan retsforfølges, hvis man taler nedsættende om den ene eller anden form. I skolernes undervisning lægges der vægt på ligeværdighed for de forskellige samlivsformer. Børn helt ned i de yngste klasser har bøger, hvor disse forskellige og unaturlige samlivsformer præsenteres for dem.
Andrea Williams slår igen og igen fast, at det er vigtigt, at vi som kristne søger indflydelse på lovgivningen, bliver en modstrøm til det, der sker. Det er her, kampen raser, og vi må som troende være med i kampen.

Mange angreb på de kristne værdier

Kristne bør gå imod den ugudelige lovgivning omkring abort og kirkelige vielser af homoseksuelle, mente Andrea Williams.
– Vi må være med til at præge familiepolitikken, så familierne bliver stærke, og børnene får gode opvækstvilkår i familien.
Vi må kæmpe mod medlidenhedsdrab. I Belgien har man trods mange protester givet mulighed for medlidenhedsdrab på børn, men vi har jo allerede givet tilladelse til slå børn ihjel.
I 1967, da loven om fri adgang til abort trådte i kraft i England, blev der foretaget 21.400 aborter. I 2011 var der tale om 208.553 aborter. Siden 1967 er der foretaget 8½ million aborter i England, svarende til 1½ x Danmarks befolkning.
Det er skræmmende, men det er også virkelig skræmmende, at en undersøgelse i England viser, at 63% af de evangeliske kristne i England accepterer loven om fri abort, 42% finder det ok med medlidenhedsdrab og 27% er ikke modstandere af homoseksuelt samliv.
Aktiv dødshjælp er ved at blive alternativ behandling.
Samtidig har det fra 70’erne været muligt med kunstig befrugtning uden fysisk forening mellem kvinde og mand.
Fra 90’erne har det være muligt at skabe menneskeligt liv til forskning og derefter slå det ihjel. Fra 2004 har det været muligt at skabe menneskelige kloner og fra 2008 at skabe liv med såvel dyrs som menneskers arvemasse. Man eksperimenterer og kommer på afveje.

Fyret på grund af tro

Andrea Williams gav en række eksempler på mennesker, der var blevet fyret og/eller straffet for at bære kors i det offentlige rum, fortælle om Jesus til en patient, prædike om synd ved gademøder, tale mod homoseksualitet mm., og hun fortsatte: ”Kristenfolket må rejse sig NU og holde regeringerne ansvarlige for den negative udvikling i vores lande. Det er vigtigt at handle.”
På et spørgsmål fra salen svarede Andrea Williams, at ikke en eneste muslim har mistet sit job, fordi han/hun bærer religiøse symboler.

Vil stævne ministre

Både Moses Hansen og Johny Noer understregede, at der ikke skal flyttes flere skel, men der er skel, der skal flyttes tilbage, og vi har retten på vores side. Grundloven slår fast, at den evangeliske lutherske kristendom er og bør være værn for det, der sker. Det har folketing og regering set stort på, og derfor må der en stævning til – og den kommer, lovede Johny Noer og Moses Hansen.

s9_Andrea Williams 001Hun er advokat for kristne, der kommer i klemme

Andrea Williams er en advokat, der har specialiseret sig i at tage sager for kristne, der er blevet fyret, mobbet, chikaneret på grund af deres kristne tro. Og hun fører gerne sagerne til Strassbourg, hvis det er nødvendigt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Andrea Williams gjorde det klart, at lovgivningen i England er gået for vidt i antikristelig retning, og hun formanede troende til at handle: ”Bede ja, men bøn bør føre til handling.”
Hun er selv vokset op i et ikke-troende hjem, men en bus kom hver søndag til deres boligområde for at hente børn til søndagsskole. Hun var 7 år dengang. Søndagsskolelæreren lærte hende alt om Jesus, og Jesus har siden været hendes følgesvend og frelser.
Som 8-årig blev hun betaget af en advokat i tv og besluttede at blive advokat og arbejdede målrettet på det.
I dag er hun en meget dygtig advokat, der har procederet i mange år i England, men de sidste 15 år har hun koncentreret sig om at hjælpe kristne, som er kommet i klemme, fordi de er kristne.