EU-valget handler ikke om ja eller nej

Tove Videbæk har tidligere siddet i folketinget for Kristendemokraterne. Nu forsøger hun at blive valgt ind i EU Parlamentet.
Tove Videbæk har tidligere siddet i folketinget for Kristendemokraterne. Nu forsøger hun at blive valgt ind i EU Parlamentet.

Det er vigtigere at få kandidater med kristne holdninger valgt end at markere modstand imod EU, mener Tove Videbæk, som selv stiller op for de Konservative.

– EU-valget den 25. maj er ikke et valg for eller imod EU. Det er derimod et valg, hvor vi skal beslutte, hvilke 13 politikere, vi vil sende til EU – for at kæmpe for vores værdier.

Det siger Tove Videbæk, som selv stiller op for at markere de kristne værdier. Hun har tidligere siddet i folketinget i en årrække for Kristendemokraterne, men har de seneste år været kandidat for de Konservative. Da KD ikke stiller op til EU-valget, ventes Tove Videbæk at få mange stemmer fra KD-vælgere. De konservative er også i samme gruppe som de kristendemokratiske partier i EU. Og Tove Videbæk mener, at det er vigtigt at støtte denne gruppe:
– I Europa lever vi side om side med mennesker fra mange forskellige kulturer og med forskellig baggrund og religion. Gensidig respekt er nødvendig, men vi må ikke glemme, at Danmark er grundlagt på kristne værdier. Og det europæiske samarbejdes fædre, som fx Robert Schumann og Konrad Adenauer, grundlagde EU på kristne værdier. Disse værdier skal vi værne om. Vi skal ikke være så optaget af mangfoldighed, at vi glemmer vore egne rødder, siger Tove Videbæk.
Hun vil specielt kæmpe imod kvindehandel med prostituerede, som hun kalder en skamplet på Europa og en form for moderne slavehandel.
Hun vil også arbejde for forfulgte kristne i andre dele af verden. For kristne er den mest forfulgte minoritet i verden.
Og endelig mener hun, det er nødvendigt at tale jødernes og Israels sag i EU-samarbejdet.
Henri