NGO-Forum støtter initiativ om religion og udvikling

s4_dmruReligion er en vigtig faktor i udviklingsarbejdet, skriver Dansk Missionsråd, som netop har modtaget støtte til seminarer om emnet.

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, Folkekirkens Nødhjælp, Danmission og ADRA har fået bevilget 200.000 kr. fra NGO-forum til seminarer, der skal belyse religionens betydning for udviklingsarbejdet

Dansk Missionsråd ved, at religion er en vigtig del af international fattigdomsbekæmpelse og udvikling, men der er brug for større viden om emnet.
– Religion er en vigtig, men ofte overset faktor i arbejdet med fattigdomsbekæmpelse og en rettighedsbaseret tilgang. Vi kan opfatte religion som irrelevant, eller mene at religion hindrer eller direkte skader udviklingssamarbejdet.
Men for mange mennesker i udviklingslandene spiller religion en stor betydning. Faktisk viser undersøgelser, at op mod 80% af befolkningen i udviklingslandene angiver, at de er religiøse, skriver Dansk Missionsråd i en pressemeddelelse.
Nu har Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU), Folkekirkens Nødhjælp, Danmission og ADRA fået støtte fra NGO-forum til en række initiativer om Religion og Udvikling. Disse henvender sig bredt til danske NGO’er, der arbejder med international udvikling.

Kapacitetsopbygning

Gennem seminarer og workshops skabes forståelse og styrkelse af danske NGO’ers kapacitet til at analysere og navigere i forskellige sammenhænge, hvor religion spiller en rolle i udviklingssamarbejdet. Emnerne rækker fra ”Religion, konflikt og fredsskabelse” til ”Religion i forhold til program- og projektplanlægning”.
– Der er brug for en større viden om, hvad religion betyder for udviklingsarbejdet! mener Lars Udsholt, sekretariatsleder for DMRU og en af initiativtagerne til det nye netværk for religion og udvikling.
– I de senere år har lande som Schweiz, Holland, England, Sverige og Norge iværksat aktiviteter og undersøgelser for at belyse emnet og styrke kompetencerne.
I Danmark har der været små enkeltstående initiativer, men hverken hos Udenrigsministeriet eller blandt de danske NGO’er har der været et mere systematisk arbejde med emnet. Det er det, som vi med det nye initiativ med kapacitetsopbygning af danske NGO’er vil være med til at sætte i gang! understreger han.

Dialog med forskere

Initiativet henvender sig primært til medarbejdere, ledere, program- og projektmedarbejdere i danske NGO’er og gennemføres i tæt dialog og samarbejde med relevante forskningsinstitutioner.
Desuden ønsker initiativtagerne at bidrage til den offentlige debat og styrke opmærksomheden over for religionens betydning i udviklingssamarbejdet.
Bodil/LØJ