Gerda er nu café- bestyrer

Gerda Appel
Gerda Appel

Gerda Appel vil i den kommende tid tage sig af Udfordringens bogcafé.

Da Udfordringen i november overtog det tidligere posthus i Christiansfeld, var der rigeligt med kvardratmeter. En del blev lejet ud, men den tidligere postbutik er nu indrettet som kombineret boglager og café.
Der kommer nemlig ofte besøgende, som gerne vil se byen, der blev bygget som en fristad af den kristne bevælgelse Brødremenigheden i 1773. Næsten dagligt er der busser med besøgs-grupper.
Idéen er, at Udfordringens bogcafé skal fungere med frivillige, og at et evt. overskud bruges til Udfordringens arbejde i Afrika. Men det har knebet med frivillige. Derfor blev vi glade, da Gerda Appel fra Agerskov tilbød at hjælpe til og stå for caféen. Men da hun foreløbig er næsten ene om arbejdet og har 40 km på arbejde, bliver det – foreløbig – kun onsdag eftermiddage, caféen er betjent. Men vi håber at kunne holde en del arrangementer.
Udover Gerda hjælper også Finn Wulff, som ses i baggrunden af billedet. Han hjælper også frivilligt med andre opgaver på Udfordringen. Han sad tidligere på alarmcentralen og dirigerede brandbiler m.m.

Hjælpe de svage

Gerda er gift med Svend Erik, og de to har arbejdet mange år indenfor åndsvageforsorgen i de såkaldte Kellerske Institutioner i Brejning ved Vejle.
Især Svend Erik følte som ung et kald til at gøre noget for udviklingshæmmede og psykisk syge medmennesker. Derfor søgte de to ind på institutionen i Brejning og blev uddannet som omsorgsassistenter.
Da åndsvageforsorgen blev lagt om, flyttede parret tilbage til Agerskov, hvor de overtog svigerforældrenes gård.
Det var nu ikke altid så godt for de udviklingshæmmede at blive flyttet bort fra de store institutioner. Tanken med at bringe dem ud i lokalsamfundet var måske god nok, men ofte manglede der kvalificeret personale. Så mange udviklingshæmmede fik ikke den omsorg, de tidligere havde fået. Og for nogle endte det i alkoholisme og andre problemer, fortæller Gerda Appel.
Gerda blev i stedet tilknyttet en institution i Løgumgårde, derefter Agerskov Børnehave, så et bofællesskab i Toftlund, og hun sluttede på Agerskov Kristne Friskole.

Kreativ

Gerda er en meget kreativ person, som fx tørrer blomster og arbejder med fotografi og glaskunst. Hun har været på kurser med kunstneren Helle Noer. Men først og fremmest kan hun lide at have med mennesker at gøre. Parret er bl.a. aktive i en bibelstudiekreds, og Gerda har ikke noget imod at snakke om dét mellem himmel og jord, hvis nogle af cafégæsterne skulle have lyst til det. Udfordringens bøger og avis giver rig anledning til det.
Selv om parret bor i Agerskov, har de løst sognebånd og kommer i kirke i Hjortkær, som ligger ca. 20 km borte. Her er nemlig en levende menighed, som de er glade for at være med i. Robert Strandgaard, som har været udsendt som missionær i Afrika sammen med Britta, er sognepræst her.
Vi siger velkommen til Gerda i caféen!