Profeti af Bobby Conner: Dansk vækkelse vil begynde på landet

Bobby Conners overlevede sin mors forsøg på at abortere ham. Han giver også Gud æren for, at han blev reddet fra et selvmordsforsøg og et dårligt liv med narkohandel. Efter sin omvendelse var han i mange år baptistpræst, men virker nu udelukkende som profet. Conner ser det som sin tjeneste at udruste de kristne til at høre og genkende Guds stemme i vores tid. Ud over mødet i 1998 i Aars var han i 2008 inviteret til en profetisk konference i Thisted.
Bobby Conners overlevede sin mors forsøg på at abortere ham. Han giver også Gud æren for, at han blev reddet fra et selvmordsforsøg og et dårligt liv med narkohandel. Efter sin omvendelse var han i mange år baptistpræst, men virker nu udelukkende som profet. Conner ser det som sin tjeneste at udruste de kristne til at høre og genkende Guds stemme i vores tid. Ud over mødet i 1998 i Aars var han i 2008 inviteret til en profetisk konference i Thisted.

Vi har i Udfordringen et par gange citeret dele af en profeti af Bobby Conner om Danmark i forbindelse med Awake-konferencerne med Randy Clark i København.

Da den amerikanske forkynder og profet Bobby Conner besøgte Danmark i september 1998, bragte vi en artikel, hvor han bl.a. fortalte:
– Jeg havde et syn, da jeg kom til København, hvor jeg så Guds hånd komme og ryste Danmark vågen. Det var en god rystelse, ikke en dårlig. Og Han sagde: Det hænger sammen med Romerbrevet 13:11 om at vågne op og aflægge mørkets gerninger, og også Ezekiels bog 37 om de tørre ben. Så jeg ved, at der kommer en rystelse og en opvågning til Skandinavien, fortalte Bobby Conner i september 1998.

Randy Clarks besøg

Omkring år 2000 ringede Conner en dag til Randy Clark (som var den præst, der prædikede, da den store Toronto-vækkelse begyndte i januar 1994). Conner profeterede, at der ville ske store ting, når Randy kom til Danmark. Randy afventede utålmodigt profetien i 12 år. Han ønskede ikke selv at kontakte nogen i Danmark.
Men da han talte i Sverige i august 2011 gik første del af profetien i opfyldelse.
Finn Jegård var taget til Stockholm for at invitere Bill Johnson til København, men Jegård følte sig ledt til i stedet at spørge Randy Clark.
Da han havde opgivet, mødtes de pludselig på en mærkelig måde, og selv om Randys kalender var helt optaget, så kom der – mens de talte – et afbud, så det første møde i København i maj 2012 kunne aftales.

Endnu ikke?

Der var derfor store forventninger til mødet i 2012, men Randy Clark var ikke tilfreds. Og selv om møderne i København var forholdsvis små – ca. 1000 deltagere – i forhold til hans andre invitationer, vendte han tilbage i 2013 og 2014.
Resultatet har i første række været en lang række helbredelser, men mere betydningsfuldt er det måske, at mange deltagere efter møderne selv er gået i gang med at evangelisere, bede for syge og profetere ude omkring i landet.
Men hvis man havde forestillet sig, at København ville blive forandret på en weekend, så er profetien endnu ikke gået i opfyldelse.

Ikke København, men landområderne

Nu gør pastor Anders Jakobsen fra Aars Frikirke opmærksom på, at Bobby Conners profeti også nævnte, at vækkelsen ville begynde i landområderne.Det ville i øvrigt være helt i tråd med de bibelske beretninger, hvor Gud ofte udvælger det, der ingenting er i menneskers øjne, og bruger det til at gennemføre sin vilje. Jesu fødested Betlehem var byen i den mindste stamme, og Jesu hjemegn Galilæa var den tids udkants-område.

Konferencen i Aars

Anders Jakobsen har fundet et referat i kirkens blad fra Bobby Conners besøg i Aars.
Her kom Conner med sin profeti om Danmark på en Profetisk Konference på Østermarksskolen i Aars den 11.-13. oktober 1998. På samme konference medvirkede Jürgen Galonska, dengang præst i Blåhøj pinsekirke, nu Citykirken i Aarhus.
Mottoet for Weekenden var “Stræb efter at tale profetisk”, og den første aften delte Bobby Conner bl.a. sin profeti om Danmark. Han fortalte, at da han og hans kone, Carolyn, var i København, var de ude at gå i naturen. Og Bobby så et billede af Guds hånd, der kom ud af himmelen og rystede Danmark.
Han sagde endvidere, at det vil ske hurtigt. Gud er nu’ets Gud. Det vil starte i landområderne, ”på landet”.

Lyt til profeterne

Bobby forudsagde også, at det apostolske og det profetiske vil komme sammen. Det apostolske må oplyse og varme op for det profetiske, sagde han.
Han gjorde klart, at vi befinder os i ”de sidste tider”, og at det derfor er vigtigt at lytte til profeterne, da Gud åbenbarer sin vilje for profeterne, sine tjenere (Jf. Amos Bog 3:7).

Forudsagde krisen

Lørdag underviste Bobby Conner om det profetiske og om at høre Guds stemme.
”Gud ønsker, at vi skal vide, hvad det er for en tid, vi lever i. Han åbenbarer for profeterne, hvad der skal ske, så derfor må vi omslutte profeterne, så vi også ved, hvad Gud vil gøre.
Gud vil, at vi skal vide, hvad der sker på jorden – kaotiske tider, ændringer af økonomisk art – for at vise os, at han ved, hvad der vil ske lang tid i forvejen.”
Bobby Connor profeterede altså om de kaotiske tider og den økonomiske krise allerede i 1998 – mens verden endnu var relativ tryg. Det var før terrorangrebet den 11. september 2001 og de efterfølgende krige i Irak, Libyen, Syrien og opstanden i Egypten, det var før tsunamien i 2004, og før den globale finansielle verdenskrise begyndte i 2008.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ikke legetøj – men redskab til frelse

Bobby Conner henviste til, at Jesus brugte den profetiske gave for at nå mennesker med evangeliet. Det gjorde han bl.a., da han mødte kvinden ved brønden og fortalte hende, hvad han ikke naturligt kunne vide.
I de sidste tider skal de kristne gøre det samme og derfor stræbe efter at profetere.
Han profeterede, at der vil komme en tid, hvor vi vil bruge nådegaverne fra Gud som redskaber, ikke som legetøj.
Til sidst ridsede han op, hvad Gud vil gøre, og hvad vi selv skal gøre: Vi vil opleve, at Danmark (og Skandinavien) bliver rystet, så vi vågner op, for at vi kan modtage det profetiske ord. Det vil starte i landområderne, sagde han.