Biskop genudgiver ’Sjæleskat’

s4_Skovsgaard, Steen 06Der er brug for åndelig fordybelse, mener Lolland-Falsters biskop.

I anledning af, at det den 11. september 2015 var det 10 år siden, at Steen Skovsgaard blev indsat som biskop i Lolland-Falsters Stift, har han udgivet den gamle bog ”Sjæleskat” af Chr. Scriver.

Bogen indeholder 148 forskellige kortere eller længere citater af Chr. Scrivers prædikener, med tanker til eftertanke, opmuntring og trøst. Citaterne er lettere redigeret og vil kunne læses på sygesengen, på en pilgrimsvandring, i toget, ved morgenmaden, eller når man bare har brug for ord til eftertanke.

Bog med dybe, rige kilder

Som begrundelse for udgivelsen skriver Steen Skovsgaard i forordet:
”Vi har brug for gamle ord i en ny tid. Vi har brug for at grave de gamle brønde fri, at søge i dybden, og at finde frem til kristendommens gamle, rige kilder. Ellers risikerer troen at blive tynd, fersk og overfladisk. Ligesom træer og planter visner uden rodforbindelse, sådan visner troen også, hvis den er uden forbindelse til tidligere tiders tro og erfaringer… Og her har vi heldigvis mange dybe og rige kilder at øse af i den kristne tro og tradition, herunder altså også bogen: ”Sjæleskat”.

300-årige visdomsord med kraft, liv og ånd
Bogen ’Gamle ord til nye tider’ kan kan bestilles fra stiftets hjememside.
Bogen ’Gamle ord til nye tider’ kan kan bestilles fra stiftets hjememside.

Marianne Gaarden, cand.theol. ph.d., skriver bl.a. om bogen:
”Scriver taler om sjælens oplysning, helliggørelse og forening med Gud. Et perspektiv på kristendommen, der hidtil ikke har været udbredt i den folkekirkelige kristendomsforståelse. Forfatterens righoldige billedbrug giver imidlertid læseren mulighed for at spejle egne erfaringer og sit liv i de små citater.
Ordene kan skabe klarhed og give indsigt. De kan opbygge og trøste. De kan vække til eftertanke og skabe indre ro. De kan vække til modsigelse og aktivere en kritisk refleksion. De kan provokere og udfordre den almindelige forforståelse.
Men fremfor alt griber ordene fat i læseren, inviterer til at stoppe op og reflektere over sin tro, sit Gudsforhold og sine livserfaringer i lyset af den kristendomsforståelse, der præsenteres i bogen.
De små citater af Scriver er fulde af kraft, liv og ånd. De koncentrerede visdomsord tager fat i de grundlæggende spørgsmål om Gud og menneskelivet.
For eksempel står der om bøn: ’Af en bog alene vil du aldrig kunne bede godt. Du kan vel læse deraf og lære, hvorledes og hvad du skal bede. Den kan opflamme dig; men bønnen må gå frit ud af hjertet uden alle formede og foreskrevne ord. Du må selv forme de ord, hvorefter hjertet brænder.’”
Dr. teol. Christian Scriver (1629-1693) var præst og hofprædikant i Magdeburg i Tyskland.