Glem ikke, at Gud er Hellig

Torben Søndergaard
Torben Søndergaard

Hvis overskriften til denne klumme var: Glem ikke, at Gud er kærlig, ville det sikkert give en del flere læsere.

Men kan man virkelig kende Gud og dermed hans store kærlighed, hvis man ikke først lærer ham at kende som den hellige og retfærdige Gud, han er?

Der tales i dag så meget om Guds kærlighed, at man skulle tro, at hvert andet ord i Bibelen handler om Guds kærlighed. Mange har i dag fået et så forvrænget billede af Gud, og de ser ikke mere synd som noget, der adskiller os fra Gud. Ja, mange i vores kirker tror ikke mere på, at Gud en dag vil dømme verden.

Jeg vil minde dig om, at fadervor starter med: ”Vor fader, du som er i Himmelen, helliget blive dit navn.” Igennem hele Bibelen minder Gud os faktisk om, at han er hellig. For han ved, at så snart vi mister dette, går det galt, og vi begynder at synde og drive væk fra ham. Bibelen siger også at: ”….ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse, for der står skrevet: I skal være Hellige, som jeg er hellig.” (1. Pet 1.14)

Vi skal altså stræbe efter at leve et helligt liv. Til det har vi de hellige skrifter og Helligånden til at hjælpe os. Igen, så bemærk, at han kaldes Helligånden og ikke kærlighedsånden. Han er nemlig hellig, som Gud er hellig, og hans primære opgave er at hjælpe os til at blive hellige som vores far.
Englene, der tilbeder Gud i Johannes Åbenbaring, råber heller ikke: ”Kærlig, kærlig, kærlig er Gud den almægtige”, men de råber ”Hellig, Hellig, Hellig er Gud den almægtige”.

At vi i dag oplever, at det nærmest er blevet et bandeord at tale om, at vi skal være hellige, viser for mig, at vi virkelig lever i de sidste tider.

Prøv at tage Bibelen frem, og se, hvor lidt der faktisk står om Guds kærlighed i forehold til, hvor meget der står om Guds hellighed og retfærdighed. Gør du det, vil du blive overrasket. Sandheden er, at man først virkelig kan kende Guds kærlighed, hvis man kender hans hellighed og retfærdighed. Guds hellighed, retfærdighed og kærlighed er nemlig ikke modsætninger. Det er igennem åbenbaringen af dette, vi virkelig kan se, hvor meget Gud faktisk elsker os.