De fortabte sønner vender hjem

Af Poul Henning Krogh
Af Poul Henning
Krogh

Verdens måske bedst kendte historie er i fokus igen. Den er tidløs. Den rammer dybt i hjertekulen.

Lignelsen fra Lukas15 om Guds ufattelige og grænseløse kærlighed. Evangelisk Alliance, som repræsenterer ½ milliard kristne mennesker fra forskellige kirker, har i uge 2 verden over sat fokus på bøn netop ud fra denne vidunderlige grundfortælling.

Jeg kan se min mor stå med flonellograf og billeder. Hun fortalte levende og hjerteligt denne historie til os 20 søndagsskolebørn i mit barndomshjem. De færreste, inklusiv jeg selv, har dog forstået denne historie til bunds.

Rembrandt – den kendte kunstner fra det syttende århundrede malede ”Den fortabte søns hjemkomst”. Det billede, eller en kopi heraf, kan man betragte i timevis. Henri Nouwen blev stærkt inspireret af netop mødet med Rembrandts enestående billede og skrev en bog med samme titel. Den kan seriøst anbefales.
Oplægget fra Evangelisk Alliance starter på søndag med Lukas15.11-12: ”Han sagde også. ”En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen. Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem.”

Oplægget fortsætter med at fortælle om Kenneth Baileys 15 års studier og samtaler med folk fra Mellemøsten om netop denne lignelse. Her kunne samtalen være:
”Har nogen i jeres landsby nogensinde gjort noget lignende?”
”Aldrig!”
”Kan man overhovedet bede om sådan noget?”
”Nej, det er umuligt!”
”Hvis nogen gjorde det alligevel, hvad ville der så ske?”
”Så ville hans far selvfølgelig straffe ham!”
”Hvorfor?”
”Fordi det er det samme som at sige, at han ønsker sin far død.”

Videre lyder det fra oplægget: ”Forventningerne til den ældste søn har været, at han afviste at modtage sin del af arven, skældte sin lillebror ud og forsøgte at forsone ham med faderen… Ved sin tavshed og ved at tage imod sin egen del af arven, svigtede han både sin bror og sin far. Faderens kærlighed omfavnede 2 fortabte sønner.”
Et sandt Guds billede er forudsætningen for et sandt billede af en selv og sin næste. Stor tak til Evangelisk Alliance, og vel mødt hertil også i din by.

(Evangelisk Alliance indbyder til fælles bedemøder i kirker og missionshuse i den kommende uge. Se www.evangeliskalliance.dk)